Home

Deze website van de KBO afd. Haarlem is in eigen beheer opgezet en wordt door eigen redactieleden onderhouden zonder enige bemoeienis van buitenaf.

Deze afdeling KBO (Katholieke Bond van Ouderen) is hier met ruim 4500 leden verreweg de grootste bond voor 50-plussers. Wij kennen leden van 50 tot ruim 100 jaar; gemiddelde leeftijd 71 jaar.

Met de ANBO en PCOB werken wij samen in de Samenwerkende Ouderen-Bonden (SOB) om onze gelijke doelstellingen, bijvoorbeeld bij de lokale overheden, te bereiken. De voorzitter van de KBO is ook de voorzitter van de SOB. Deze drie samenwerkende ouderenbonden tellen samen 7500 leden.

De hoofddoelstelling van de KBO is BELANGENBEHARTIGING op de gebieden welzijn, zorg en wonen. De laatste tijd komt eveneens het terrein van de pensioenen in zicht.
Daarnaast bieden wij onze KBO-leden kortingen aan voor verzekeringen en diverse andere producten. Maar ook van groot belang zijn de diverse activiteiten die binnen onze afdeling worden georganiseerd en van de diverse mogelijkheden van hulpverlening. U vindt een en ander verder in deze site.
Verder is de KBO voor vele leden een mogelijkheid om prettig en aangenaam vrijwilligerswerk te doen in het belang van de leden.

Wanneer u verder kijkt ziet u meteen waarom zoveel mensen lid willen zijn van onze bond. U ontdekt dan:

  • Solidariteit en de kracht van het getal,
  • Hulp bij belastingaangiften en bij computerproblemen,
  • Kortingsregelingen,
  • Goede voorlichting,
  • Vrijwilligerswerk,
  • De vele activiteiten,
  • De cursussen etc etc

Het lid worden van onze bond maakt je niet ouder. Soms denkt men dat!!
Onzin, natuurlijk. Ouder worden gaat vanzelf. En de KBO hoopt dat u in goede gezondheid zeer oud kán en mág worden.

img_0447

Onze presentatie tijdens de Woninginfomarkt op vrijdag 14 oktober in het van der VALK hotel te Haarlem

Als alle senioren zouden stoppen met hun activiteiten – met de opvang van hun kleinkinderen, de zorg voor de zieke naasten, het vele vrijwilligerswerk –  wat zou er dan gebeuren?