Opzegging samenwerken Unie-Kbo

Beste KBO-leden

Het provinciaal bestuur heeft samen met de lokale besturen van de KBO-verenigingen in Noord-Holland belangrijke besluiten genomen. Wij willen u daarover informeren.

Zowel in 2014 als in 2019 was er een voornemen om de samenwerking met de UNIE-KBO te verbreken. Helaas hebben we moeten vaststellen dat -ondanks het gestelde vertrouwen in november 2020- de ontwikkelingen in 2021 opnieuw hebben geleid tot het definitief beëindigen van de samenwerking. De bestuursleden van KBO-NH hadden unaniem geen vertrouwen meer.

Belangrijke redenen zijn onder andere, dat het jaarlijkse bedrag €265.000 dat wij aan de UNIE betalen, door ons niet getoetst kan worden op doelmatigheid en efficiëntie. Ook het personeel beleid waarbij 22 FTE ongeveer 2,3 miljoen verdienen is jarenlang een doorn in onze ogen. Dat personeelsleden daarnaast ook nog kunnen “verdienen” met 1-manszaak BV’s tot een bedrag van €795.000 (KBO-project uitvoering) maakt het nog minder transparant. Voorts is er dreigend gevaar dat de landelijke bijdrage aan de UNIE na 2023 wordt verhoogd en geharmoniseerd met de bijdragen van de PCOB. We hebben een ongeloofwaardig marketingplan (10% ledengroei) afgekeurd alsook de bijbehorende begroting van 2021. Tot slot hebben we de begroting van 2022 afgekeurd met een tekort van een half miljoen euro. Daarmee was voor ons: “Genoeg is genoeg”.

Omdat het om een belangrijk definitief besluit gaat, hebben we dit aan alle KBO besturen in NH met een uitgebreide toelichting voorgelegd. Van de stemgerechtigden heeft 94% vóór gestemd. Daarmee wordt het definitieve besluit zéér breed gedragen. In verband met de opzegtermijn eindigt het lidmaatschap op 1 januari 2023. Wat betekent het voor u als KBO-lid? Wat gaat er veranderen?

1. Alle voordelen blijven gehandhaafd. Het energievoordeel loopt door, ook in 2023. Dat geldt ook voor de kortingen van het Zilveren Kruis. Ook de aanschaf van goedkope artikelen via mijninkoper.nl zal op onze website gewoon doorgaan.
2. Onze multi-user website is al geheel vernieuwd en zal worden uitgebreid.
3. Op ons kantoor in Haarlem is een extra secretaresse benoemd.
4. De service (belasting en ouderenadviseurs) wordt uitgebreid: juridische telefoonlijn. 5. In 2022 ontvangt u als kwartaalblad onze NESTOR. Vanaf 2023 vervalt het KBO-PCOB blad. Dit wordt vervangen door de maandelijkse NESTOR.
6. De vraag om belangenbehartiging is steeds meer regionaal en provinciaal, waarbij we met alle regionale partners samenwerken voor: Wonen, Welzijn en Zorg.
7. In de landelijke belangenbehartiging zijn we verbonden met KBO-Brabant. Samen vormen we in 2023 de grootste seniorenvereniging van Nederland. Ook op andere gebieden werken we al eendrachtig samen voor seniorenbelangen zoals pensioenen.

In 2022 zullen we de ontvlechting op een soepele wijze begeleiden. Wij vertrouwen erop dat u als KBO-lid in Noord-Holland van alle service en voordelen blijft genieten. We worden een moderne en slagvaardige organisatie met méér activiteiten tegen lagere kosten.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur en Medewerkers van KBO Noord-Holland

Januari 2022 KBO Noord-Holland , A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem. 023-7505155

Geef een reactie