Verschijningsdata Aandacht – Magazine KBO-PCOB

Aandacht

LET OP afwijking/wijziging (in rood) bij nr. 237!

no Inleveren kopij Verschijningsdatum
2019
234 17 januari (febuari nummer) 29 januari
235 14 februari (maart nummer) 26 februari
236 14 maart (april nummer) 26 maart
237 15 april (mei nummer) 30 april
238 16 mei (juni nummer) 28 mei
239 13 juni (juli/aug. nummer) 25 juni
240 15 augustus (september nummer) 27 augustus
241 12 september (oktober nummer) 24 september
242 17 oktober (november nummer) 29 oktober
243 21 november (dec/jan. nummer) 03 december
  • De Aandacht valt tegelijk met het Magazine KBO-PCOB in de brievenbus van de leden. Als u activiteiten organiseert, let dan goed op de data om te beoordelen in welke Aandacht uw artikeltje moet komen.
  • De uiterste inleverdata zijn donderdagen (behalve 15 april i.v.m. de paasdagen): daarna wordt de Aandacht afgemaakt en naar de drukker gestuurd.
  • Berichten of artikeltjes (die jaarlijks terugkomen) kunnen al eerder naar de redactie worden gestuurd. Als u dan erbij vermeldt in welk nummer (de maand) uw bijdrage geplaatst moet worden, zorgt de redactie voor plaatsing in het gewenste nummer.
  • Teksten kunt u aanleveren in één van de volgende formaten: .txt .doc .docx (of eventueel pdf)
  • Geen teksten in tabellen aanleveren