Belangenbehartiging KBO

Als KBO HAARLEM behartigen wij de belangen van de senioren in Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. In Haarlem is een Seniorenplatform waarin alle organisaties die belangen van senioren behartigen verenigd zijn. Doel is het gemeentebestuur een gemeenschappelijk advies te geven bij de uitvoering van beleid op het gebied van  zorg, wonen, zingeving en welzijn. De ouderenbonden zijn in dit platform belangrijke deelnemers om niet te zeggen kartrekkers.

Anderzijds wij willen ook informatie vanuit de gemeente aan onze leden kunnen doorgeven en zodoende zijn er in het afgelopen jaar in de wijken informatiemarkten gehouden. Daar was de gemeente aanwezig, die men kon aanspreken alsook vertegenwoordigers van wijkcentra. Het verstrekken van informatie en voorlichting aan senioren is hoogst noodzakelijk en wordt ook op andere gebieden nog uitgebouwd. Wij hebben daarbij onze vrijwillige ouderenadviseurs of cli├źntondersteuners.