Bestuur

BestuurVan de voorzitterInvulling bestuurTaakverdeling bestuursledenJaarverslagBeleidsplanVacatures

De statutaire naam van onze vereniging is KBO-Haarlem. Aangezien wij een nauw samenwerkingsverband hebben met PCOB-Haarlem, is onze werknaam KBO-PCOB HAARLEM. PCOB-Haarlem is een onderafdeling van de landelijke vereniging PCOB. De Algemene ledenvergadering van KBO-Haarlem is het belangrijkste orgaan met alle bevoegdheden, die niet door de wet aan andere organen zijn toebedeeld.
De Algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en de termijn kan worden verlengd.
Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur telt de leden van het Dagelijks Bestuur (3) en een aantal (4) bestuursleden, die elk een speciale commissie vertegenwoordigen, zoals commissie welzijn, communicatie en PR, reizen, evenementen, ledenadministratie en tweede secretariaat en tweede penningmeesterschap.
Het bestuur vergadert minimaal tien keer per jaar; zo veel mogelijk op eerste dinsdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode. Een vast agendapunt is altijd “Uit de commissies”, waar elke commissie aan de orde komt met zijn wederwaardigheden.

Beste mensen,

In de vorige Aandacht hebt u kunnen lezen dat mijn vrouw en ik voor zeven weken in Umbrië op de camping zitten. De eerste drie weken waren erg koud en verschrikkelijk nat. Boven de 16° kwam de temperatuur nauwelijks en de regen viel elke dag in overvloed. Toch ook wel bijna elke dag gelegenheid voor een stevige wandeling. En op het journaal zagen we dat het weer in Nederland veel beter was. Enige jaloezie leverde dat wel op en dan moet jaloezie niet met afgunst vertaald worden. Ik gunde Nederland het goede weer want ook hier kwam – eindelijk – de zon. En dan meteen goed.
Nu ik dit schrijf, op 1 ste pinksterdag, is het meer dan 30°. Zwemweer en luieren in de zon. Het nieuws heb ik dan ook via internet en het Journaal; en dat laatste volg ik onregelmatig. Dus veel gemist. Of niet?

<><><><><>

Een bericht van internet: huiseigenaren wachten met het verduurzamen van de woning op de overheid. Als belangrijkste reden wordt opgegeven dat zij niet weten welke financiële regelingen zij vanuit de overheid kunnen verwachten. Daarnaast denken huiseigenaren dat het verduurzamen van huizen in de toekomst goedkoper wordt. Nu is 43% van de huiseigenaren niet van plan binnen vijf jaar hun huis te verduurzamen.
Ik verwacht van de overheid voorlopig niets. Zij gaat er globaliserend van uit dat veel gepensioneerden een eigen huis hebben met een grote overwaarde. Zij hebben dus geen kosten voor een hoge hypotheek of huur. Je hoeft dus geen medelijden met gepensioneerden te hebben en er maatregelen voor te treffen. Daarnaast lees ik ook veel in de kranten dat huiseigenaren hun overwaarde voor verduurzaming van hun woning kunnen aanspreken. Er staat nooit bij hoe dat dan wel moet.
En de gepensioneerden in een huurhuis? De cooperaties worden door de overheid zodanig afgeroomd dat voor verduurzaming van hun woningbezit weinig tot niets overblijft, laat staan dat ze nog nieuw kunnen bouwen wat nodig is. De verduurzaming van de huurwo- ningen blijft dan ook achter maar de energiebelasting niet. Die stijgt wel mee met de huurverhogingen. De energiebelasting gaat hoofdzakelijk naar nieuwe energie: zonnepanelen en windmolens. En uiteraard naar elektrische auto’s. TESLA-rijders zijn blije rijders!
Er zijn echter wel verschillende manieren om te besparen op uw energierekening, ook zonder grotere investeringen te doen. U kunt slimmer omgaan met apparaten die energie en elektriciteit gebruiken, maar ook beter isoleren en ventileren. Het NIBUD.NL geeft u hierbij belangrijke tips.

<><><><><>

En dan alsnog het lang verwachte Pensioenakkoord. In de eerste reacties al veel ‘bezongen en verguisd’, net waar je bij hoort. Voor de werkenden zitten er belangrijke verbeteringen in het vat. De AOW-leeftijd wordt vertraagd, er kan een vervroegd pensioen afgesproken worden in de CAO’s voor ‘zware beroepen’, en pensioenregeling voor ZZP-ers wordt bestudeerd. Kortom, redenen om tevreden te zijn met dit akkoord. Maar wat zit er in het vat voor de gepensioneerden? Ik heb een vergrootglas nodig om iets te ontdekken. De buffer van 25%, die de pensioenfondsen als reserve moeten aanhouden om de schommelingen van de beurs op te vangen, vervalt omdat het risico nu bij de deelnemers zelf komt te liggen. De deelnemers, dat zijn de werkenden en gepensioneerden bij dat pensioenfonds.
Nu kunnen de pensioenfondsen die buffer gaan beleggen en daardoor een hoger rendement halen dat besteed kan worden aan indexering. Als door beursschommelingen de dekkingsgraad daalt, kunnen de pensioenen direct gekort worden maar bij herstel ook sneller weer verhoogd. Dat kost de overheid dus niets maar de rendementen moeten eerst behaald worden en dat kost tijd. Een kwestie van lange adem als de kunstmatig laag gehouden rekenrente nog verder daalt en dat zit er wel in.
Een schamele opbrengst voor die gepensioneerden waarvan de pensioenen al jaren niet geïndexeerd zijn en dat ook voorlopig – naar mijn verwachting – niet zullen worden.

Per 1 januari a.s. raken de pensioenen weer verder achterop door de inflatie van 2019 en gaat naar de -20%. Over het volgen van de loonontwikkeling zullen we het maar niet hebben.
Aanpassing van de rekenrente? Daarover mag niet ge-sproken worden. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, is hier faliekant op tegen en het kabinet volgt hem blind. Waarom is hij tegen? Hij is nog steeds bang dat de pensioenkassen leeg zullen zijn als de jeugd aan het pensioen toe is. Een commissie o.l.v. oudminister Jeroen Dijsselbloem wil de rekenrente zelfs verlagen!!! De pensioenkassen zijn echter voller dan ooit. In juli 2008 – net voor het begin van de crisis – was de kas van ons grootste pensioenfonds, het ABP, gevuld met 195 miljard euro. Op 30 april 2019 zat er in diezelfde kas 436 miljard. Om het even plastisch te zeggen; het geld klotst niet alleen over de plinten maar zelf over de vensterbanken. Zit er nog niet voldoende geld in de spaarpot voor de jeugd? U merkt: ik sta niet te juichen over het bereikte resultaat m.b.t. de gepensioneerden.

<><><><><>

Het is intussen woensdag 12 juni. Buiten de caravan schijnt de zon en het is 28°. Ik wens de leden van KBO-PCOB Haarlem deze zon en temperatuur toe de komende zomer.
En laat uw humeur niet verpesten door het politieke gekrakeel. Ik heb het nu van mij afgeschreven. U kunt dat ook doen en gooi het papier daarna in de papierbak. Het lucht op.
Zaterdag a.s. willen wij naar Assisi, ca. 55 km. van de camping. De stad van St. Franciscus. In de crypte van de basiliek neem ik de tijd om te mijmeren. Ook over KBO-PCOB Haarlem.

<><><><><>

Alles is al gezegd maar de betekenis is niet doorgedrongen.
Herman van Veen

DAGELIJKS BESTUUR KBO
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Herrie Weber 023-5362856
SECRETARIS: Joke Hulsebosch 023-5350901
PENNINGMEESTER: Ton van Meurs 023-5353648
ALGEMEEN BESTUUR
LEDENADMINISTRATIE Nancy van Kampen 023-5252798
EVENEMENTEN Jan Stuve 023-5368045
WELZIJN Marianne Mathijssen 06-48825154
PR Dames Klunder 023-5245018
DAGELIJKS BESTUUR PCOB
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Maarten Visser 023-5274 04
SECRETARIS Gert Vedder 023-5371788
PENNINGMEESTER Maarten Visser 023-5274 04
ALGEMEEN BESTUUR
LID Rina de Leeuw 023-5262877
LID Nel Pool-Verbeek 023-5293159
 
Wilt u in contact komen met een van de bestuursleden kan dit via het contactformulier

BESTUURSLID AANDACHTSGEBIED UITVOERDERS
Volgt Cliëntondersteuners Iet Woerde
Joke Hulsebosch Secretariaat Joke Hulsebosch
Nancy van Kampen Bezorgers Aandacht & Nestor Wim Roozen & Theo Vermeij
Ledenadministratie Nancy van Kampen
Dames Klunder Werkgr. Comm. & PR incl. website en Aandacht Herman Broek
Regiobestuur Dames Klunder
KBO N.H. Dames Klunder
Dag – en meerdaagse reizen Ronny Visser / Ton van der Voort
Marianne Mathijsen Praat & Luistercafé Marianne Mathijssen
Thema bijeenkomsten zingeving Marianne Mathijssen
Ton van Meurs Financiën Ton van Meurs
Volgt Werkgroep ontmoetingsdagen & kerstviering Marijcke v.d. Ploeg & Joke van Galen
Organisatie bijzondere bijeenkomsten Volgt
Jan Stuve Activiteiten + jaarkalender Jan Stuve
Themamiddag info en ontmoetingen Jan Stuve
Wandelen in de duinen Nora Teeuwen
Fietsen John Goossens
Klaverjassen Leny Kooijman
Bridge Hans van Elk
Bingo Ineke Eeken & Henneke Dijkers
Computerhulpen incl iPad Ton van der Voort
Herrie Weber Externe contacten
DB-overleg 1 x per jaar met belastinginvullers
DB-overleg 2 x per jaar met werkgroep Communicatie & PR

VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Jaarvergadering 2019 en jaarstukken 2018.

Op de jaarvergadering van 3 april 2019 zijn onder andere de volgende belangrijke stukken aan de orde gekomen:
1. het conceptverslag van de jaarvergadering 2018
2. het jaarverslag van 2018.
3. het financieel verslag 2018. (ter vergadering verspreid)

De volledige tekst van de jaarvergadering 2019 en de tekst van de punten 1 en 2 is gepubliceerd in Aandacht 235 vanaf blz. 10.
Deze Aandacht 235 staat ook al op deze site. Klik hier om deze te openen.

Eind 2016 stelden wij een vervolg beleidsplan op, dat de koers en de aanpak voor onze vereniging  beschrijft voor de periode tot begin 2020.

Het gaat om een uitvoerig document dat in een vijftal hoofdstukken gedetailleerd het volgende weergeeft:

  • de plaats van onze afdeling binnen de landelijke organisatie van de KBO,
  • bezinning op de koers en de taken van de afdeling,
  • ons financiële beleid,
  • taken en werkgroepen in onze organisatie,
  • onze interne communicatie en nawoord.

Klik hier om het document te downloaden.


WIJ VRAGEN UW HULP
door Herman Broek, commissie Communicatie & PR

PCOB-collega’s, onze websiteredactie heeft uw hulp nodig! We zijn er nog niet in geslaagd onze websiteredactie te versterken. Zoals bekend worden alle nieuwtjes voor zowel PCOB als KBO leden in ons gezamenlijke contactblad ‘Aandacht’ vermeld. Maar ook op onze gezamenlijke website hebben we sinds kort ruimte ingericht voor PCOB-Nieuws.
Helaas kunnen we de naam van die website (www.kbohaarlem.nl) niet aanpassen zolang er door de landelijke KBO-PCOB-organisatie geen beslissing is genomen over de geplande samenvoeging en de koers van onze organisaties.
In het kader van de gestarte gezamenlijke lokale aanpak door KBO en PCOB Haarlem is het vanzelfsprekend dat onze websiteredactie moet worden uitgebreid met een PCOB-vrijwilliger. Wij twijfelen er niet aan of zich een geschikte kandidaat bevindt onder meer dan 300 PCOB-leden. Enige ervaring en liefde voor digitale zaken is gewenst. U mag rekenen op de hulp van ervaren collega’s en de steun van een webmaster die een uitstekende handleiding heeft samengesteld voor het onderhoud van de website.
Neem voor een vrijblijvend gesprek en het inwinnen van verdere informatie over deze vacature contact op met uw voorzitter, de heer Maarten Visser. U zult tot de ontdekking komen dat de redactie-job weinig tijd kost, plezierig is om te doen, veel bijdraagt aan goede communicatie naar alle KBO-PCOB leden en van belang is voor onze PR.