Beleidsplan 2016 – 2020

INHOUDSOPGAVE
Woord vooraf
Inleiding
Hoofdstuk 1: Plaats van de afdeling binnen de organisatie van de KBO
Hoofdstuk 2: Bezinning op de koers en de taken van de afdeling
Hoofdstuk 3: Financieel beleid
Hoofdstuk 4: Organisatie
Hoofdstuk 5: Communicatie en nawoord

Samen voor elkaar”

Woord vooraf.
Het laatst opgestelde beleidsplan gold voor de periode 2007 – 2010. Hierbij dient te worden aangetekend dat het beleidsplan 2007 – 2010 niet veel verschilt van het beleidsplan 2000 – 2004. Destijds werd geconcludeerd dat het beleidsplan 2000 – 2004 in feite tijdloos was en derhalve nog vele jaren de actualiteit zou behouden voor de toekomstige besturen van de KBO.

Inmiddels zijn wij ruim zeven jaar verder en in die periode van zeven jaar is er nog al wat veranderd. Met name juist voor de oude(re) mensen, onze senioren dus. Reden voor het bestuur om een nieuw beleidsplan op te stellen.

Na het verrichten van veel “huiswerk” en na enkele vergaderingen is de werkgroep er in geslaagd om het nu voorliggende beleidsplan te presenteren. Het Algemeen Bestuur heeft als klankbord gefungeerd om de gedachten, die gaandeweg het proces vorm kregen, duidelijk op papier te krijgen. Voor de komende vier jaren is de koers bepaald. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat er zich lopende de duur van het beleidsplan (externe) ontwikkelingen kunnen voordoen, welke zullen kunnen leiden tot het aanpassen van het staand beleid. Het opstellen van jaarplannen kan in deze uitkomst bieden.

Als voorzitter wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Ik hoop dat het een goed hulpmiddel zal zijn om ons doel “het behartigen van de belangen van de ouderen in Haarlem” te bereiken.

Herrie Weber,
Voorzitter afdeling Haarlem KBO

Pagina's: 1 2 3 4 5 6