Column van de voorzitter

Beste mensen,

We kunnen er helaas niet om heen: het coronavirus blijft een bedreiging. Er duiken steeds gemuteerde varianten op waar het vaccin dan op moet worden aangepast. Het kan erop uitdraaien dat er – naast de griepprik – een jaarlijkse coronaprik komt. Het moet dan maar. Je moet wat over hebben voor je gezondheid en het in stand houden van de gezondheidszorg. Deze pandemie duurt nu al bijna een jaar en zie wat een ellende er over ons heen gekomen is. Het ergste voor de mensen die en betreft en hun nabije familie en – nog erger – voor hun nabestaanden. Het houdt mij erg bezig.

##########

In deze Aandacht lezen we weer dat alle activiteiten zijn afgelast of uitgesteld. Ik denk zelf misschien wel tot augustus. Wij volgen de richtlijnen van het kabinet. Verwacht wordt dat eind augustus vrijwel iedereen die dat wil een corona-vaccinatie gekregen heeft en dat daarmee het besmettingsgevaar geweken is. Het ‘oude normaal’ zal dan weer opgepakt kunnen worden. Ik hoop dat dat gerealiseerd wordt, ook voor onze leden die deelnemen aan onze activiteiten en de organisatoren daarvan. Elkaar weer ontmoeten is het belangrijkste aspect van de activiteiten.

##########

OMT en RIVM zijn afkortingen die we bijna elke dag langs zien komen sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het zijn instituten met deskundigen die het kabinet adviseren over de te nemen maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het kabinet is verantwoordelijk en beslist over de maatregelen en hoe die uitgevoerd moeten worden. Tot zo ver is alles duidelijk. Maar waarom dat ‘zwalkende’ beleid? De reden is de onbekendheid van het virus in de beginperiode. Hoe gevaarlijk is het en hoe is de verspreiding en de besmettingsgraad. Dat moest wereldwijd nog ontdekt worden en dat kost tijd.
In de eerste toespraak via de TV in maart 2020 vertelde onze premier dat het virus meer een zware griep was en hij verwachtte dat in september jl. ca. 60% van de bevolking antistoffen opgebouwd zou hebben. De eerste maatregelen zouden voor een korte periode gelden en dan zou het weer ‘normaal’ worden. In juni jl. werden de maatregelen ook verlicht maar in augustus werd duidelijk dat het virus zwaar onderschat was door het RIVM. Met het ontwikkelen van een vaccin werd de aard van het virus steeds duidelijker en de maatregelen strenger. Nu de vaccins er mondjesmaat zijn, worden steeds nieuwe varianten van het virus bekend waar weer andere maatregelen op toegepast moeten worden. En dat in een verdeeld Europa. Dat maakt het niet eenvoudiger en effectiever om het virus te bestrijden. Of in september a.s. het ‘oude normaal’ weer mogelijk wordt blijft nog even een vraag. Voor diegene die nog op vakantie kan en wil: Nederland is klein én ook mooi.

##########

Er zijn in Haarlem diverse organisaties die vrijwilligerswerk verrichten. Per 1 januari jl. zijn twee organisaties samengegaan: de Vrijwilligers Centrale en BUUV. Zij gaan samen door als Vrijwilligers Centrum. Wat doen zij?
• een boodschap doen voor iemand
• iemand naar de huisarts brengen • een tuinklusje of andere klusjes klaren
• de hond uitlaten
Maar ook:
mensen samenbrengen voor gezelligheid en contact
• samen kokkerellen, muziek maken, je hobby delen, een wandelclubje of leesclubje organiseren
• nieuwe Nederlanders helpen met taal.
Mogelijkheden te over. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger of als aanvrager voor klusjes waar u hulp bij nodig hebt. (tel. 023-530 05 00; contactadres: Gedempte Oude Gracht 20)

###########

Hoe twee werelden kunnen samenkomen. Ik ben voorzitter van KBO Haarlem en ook secretaris van de Commissie Collectieve Belangenbehartiging Connectief (CCBC). Die commissie houdt zich o.a. bezig met pensioenen en nu dus met het pensioenakkoord. Dit pensioenakkoord komt nu in de eindfase en de belangenorganisaties zijn al maanden met elkaar in overleg m.b.t. een advies aan het kabinet. En één van die belangenorganisaties is KBO-PCOB. Samen op weg om van het pensioenakkoord het beste te maken voor hun leden.

##########

De stand van zaken m.b.t. het pensioenakkoord. Tot 12 februari konden de belangenorganisaties hun adviezen bij de minister indienen. Vóór het verkiezingsreces diende de minister het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Daar wordt het behandeld – als alles meezit en de planning uitkomt – in september 2021. Na de vaststelling wordt het akkoord in de periode 2022 – 2025 uitgewerkt en in delen ingevoerd. Per 1 januari 2026 moet alles rond zijn. Ik hoop dat nog mee te maken, u toch ook?

##########

KBO-PCOB heeft zich de afgelopen periode weer erg druk gemaakt over de digitalisering bij de overheid. Niet over de eigen systemen van de overheid om die op orde te krijgen maar over de bereik- baarheid van de overheid voor kwetsbare groepen. Veel overheidsdiensten, waaronder veel gemeentes, zijn alleen nog maar digitaal bereikbaar. Het aanvragen van b.v. huurtoeslag, de belastingaangifte, enz. kan alleen nog maar digitaal. KBO-PCOB is met de landelijke overheid in gesprek om een loket op plaatselijk niveau open te houden voor diegenen die niet beschikken over een computer en/of de vaardigheden om het digitale contact met de overheid te onderhouden. Een persoonlijk contact moet in elke gemeente mogelijk zijn en dat is niet leeftijdgebonden.

##########

Over enkele weken mogen wij weer naar de stembus en het ziet er naar uit dat de 70+ senioren per post kunnen stemmen. Ik raad iedereen aan om gebruik te maken van het recht om te stemmen. Het maakt wel degelijk uit hoe een kabinet er politiek uit ziet. Toen ik voor de eerste keer mocht stemmen stonden er 10 partijen op het stembiljet. Nu las ik dat er 37 partijen op het stembiljet staan, dat wil zeggen 37 belangengroepen met ieder een eigen programma. En elke partij ontvangt van de overheid een budget om reclame voor zichzelf te maken. En de gemeentes hebben grote borden nodig om al die aanplakbiljetten op te kunnen plakken. Van ons als kiezers wordt verwacht dat we kennisnemen van die 37 programma’s om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Ikzelf beperk me al jaren tot de samenvatting en de belangrijkste punten van de partijen en maak dan een keuze. Ik houd er wel rekening mee dat ik nu tot de groep gepensioneerden hoor. Dus kijk ik vooral naar punten die belangrijk zijn voor deze doelgroep. Dat is Inkomen (pensioenen en AOW), Zorg (de zorgkosten en het eigen risico) en Wonen (het gebrek aan seniorenwoningen). Ik geef nooit en stemadvies. U bent oud en wijs genoeg om een goede keuze te maken. Maar wel stemmen.

##########

Wie de wijsheid zoekt is wijs.
Wie denkt de wijsheid gevonden te hebben, is een dwaas.

Wij vertrouwen niet op onze eigen wijsheid, en nemen aan dat anderen op de een of andere magische manier wijzer zijn dan wijzelf – zelfs als het gaat om wat goed voor ons is.
Sue Patton Thoele