Column van de voorzitter

Beste mensen,

Traditiegetrouw nodigt het bestuur in het voorjaar de nieuwe leden van het voorgaande jaar uit voor een bijeenkomst met het bestuur. In 2019 kon Nancy 88 nieuwe leden voor KBO-Haarlem inschrijven en ook PCOB-Haarlem schreef een aantal nieuwe leden in. Al deze nieuwe leden waren ook dit jaar uitgenodigd voor deze kennismaking met het bestuur. Na het welkom door de voorzitter en een globaal overzicht van de geschiedenis van de ouderenbonden stelden de bestuursleden zich voor en vertelden over het werk dat zij voor onze KBO-PCOB Haarlem verrichten. Ook enkele vrijwilligers vertelden over hun activiteiten voor KBO-PCOB Haarlem. Er was gelegenheid om vragen te stellen, waarvan ruim gebruik werd gemaakt. Na een pauze met een hapje en een drankje stipte de voorzitter de mogelijkheden aan voor het vrijwilligerswerk binnen onze bonden en het ontplooien van activiteiten voor onze leden. Ideeën kunnen altijd naar voren gebracht worden. Hierna was er nog gelegenheid verder te praten en in gesprek te gaan met elkaar of met bestuursleden. Een goede en gezellige middag.

<><><><><>

Op TV een interview met Eric Corton die vertelde over zijn tournee door het land. Hij gaat in gesprek met mantelzorgers waarbij zij zich bewust worden van hun situatie, emotioneel en praktisch. Het zijn diepgaande gesprekken met veel emotie en opluchting.
In Haarlem hebben wij de stichting ‘De stem van de mantelzorger’ die ook de doelstelling heeft met mantelzorgers in gesprek te gaan en alleen al daardoor verlichting te brengen.
Ook organiseert zij themamiddagen; voorlichtend maar ook ontspannend. Begin dit jaar bezocht ik de themamiddag ‘Dromen’. Een interessant onderwerp met een hoog ‘oh ja’ gehalte. We dromen wat af. Maar wanneer in de nacht droom je? En betekenen ze ook iets? Zijn ze voorspellend of oplossend? Omdat dromen voor de mensen zo verschillend en persoonlijk zijn, waagde de inleidster zich niet aan een algemeen antwoord. Wel kregen we meer inzicht in dromen. De stichting zelf is bezig met een project om ‘logeerplekken’ voor hulpbehoevenden te realiseren waardoor mantelzorgers de gelegenheid krijgen zelf op adem te komen. Zij kunnen dan eens een weekendje of midweek weg, even bijkomen en tijd voor zich zelf. Voor meer informatie kunt u Tandem bellen.

<><><><><>

Het tekort aan woningen, vooral voor senioren, gaat de komende jaren sterk stijgen.
De markt heeft de bouw het vorige decennium laten liggen met als gevolg dat het tekort snel opliep maar ook dat de bouwvakkers ander werk moesten gaan zoeken. Nu er weer gebouwd moet worden komen die vakmensen niet in hun oude stiel terug. Daar komt bij dat nu ook milieumaatregelen roet in het eten gooien. Hadden ze dat niet vooraf moeten en kunnen bedenken? Toch is er wel ergens over nagedacht. Een commissie onder leiding van Wouter Bos heeft een uitgebreid rapport uitgebracht van 64 A4-tjes. Veel van de inhoud kenden we al en de commissie komt met drie aanbevelingen:
1. ga (ver-)bouwen/bouwen. Voor ouderen is er veel te weinig gebouwd en verbouwd met als gevolg een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt. Nieuwe woonvormen kunnen een oplossing bieden
2. werk samen. De komende decennia zal er in de zorg gewoekerd moeten worden met schaarse middelen en mensen. Lokale en regionale samenwerking is volgens de commissie belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.
3. ga digitaal. Dit advies is niet alleen gericht aan de aanbieders van professionele zorg en ondersteuning maar ook aan de ouderen zelf; zij moeten meer gebruik maken van digitale technologieën om het dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. En vooral om meer regie over het eigen leven te houden. Het hele rapport lezen raad ik u niet aan maar de samenvatting is al interessant genoeg. Tot 1 april kan iedereen reageren, daarna gaat de commissie met de reacties weer aan het werk. Het wachten is dan op de wijzigingen en daarna afwachten wat de politiek met het rapport gaat doen. Ik verwacht dat het rapport een rol gaat spelen bij de kabinetsformatie over een jaar. Volgend jaar maart zijn er verkiezingen.

<><><><><>

Ook de Haarlemse politiek maakt zich zorgen over het tekort aan seniorenwoningen. Er ligt een initiatief vanuit de raad bij de wethouder om met de omliggende gemeenten een deal te sluiten met als doel meer seniorenwoningen te bouwen en/of bestaande woningen aan te passen. Gelijkvloers is de beste oplossing.
Als senioren verleid kunnen worden om hun – vaak te grote – woning te verruilen voor een levensbestendig appartement komen die woningen vrij voor starters. Dubbele winst.
Er wordt ook gedacht aan het ‘meenemen’ van de huidige huur en aan verhuiskostenvergoeding. Bij het lezen van het voorstel kreeg ik wel een goed gevoel. Ouderen worden centraal gesteld. Het bestuur van KBO-PCOB Haarlem heeft op de inhoud kunnen reageren en aanvullingen voorgesteld.

<><><><><>

 De jaarlijkse ledenvergadering en de voorjaarsontmoetingsdag worden dit jaar separaat gehouden. Op 8 april is de ledenvergadering en op 15 april de Ontmoetingsdag. De uitnodigingen staan in deze Aandacht. Ik hoop velen van u te treffen.

<><><><><>

Je wordt oud als je stopt met bewegen.
Als je NIET stopt met bewegen wordt je NIET oud.
Shane O’Mara