Column van de voorzitter

Beste mensen,

…hebt u het ook zo koud? Buiten de warme ‘Goede Week’, de week voor Pasen, stelt het voorjaar tot nu toe nog niet veel voor. Nattigheid, wind en lage temperaturen hebben de in bloei komende natuur getemperd.

@@@@@@@@@@

De activiteiten van KBO-PCOB Haarlem worden nog steeds door het coronavirus getemperd maar, volgens de premier, gloort de zon aan de horizon. Langzaamaan komt het ‘nieuwe normaal’ in zicht. De genomen maatregelen werpen hun vruchten af maar het vaccineren heeft verreweg de meeste invloed. Dat gaat nu gelukkig sneller zodat ieder die dat wil deze zomer gevaccineerd op vakantie kan, ook naar het buitenland. De vakantielanden zijn voor 15% – 20% afhankelijk van de inkomsten van het toerisme. De helft van onze landgenoten helpt deze landen door hun vakantie daar door te brengen, de andere helft brengt zijn vakantie in Nederland door of, en dat is ernstiger, kan niet op vakantie door ziekte, leeftijd of gebrek aan de middelen voor een vakantie. In ons ‘rijke’ Nederland is een te groot deel van de bevolking financieel niet in staat in zijn eigen onderhoud te voorzien. Het NIBUD hamert daar regelmatig op, evenals KBO-PCOB. Hopelijk brengt een nieuwe regering na de formatie meer mogelijkheden voor deze groep.

@@@@@@@@@@

Op de radio vanmorgen een opmerking over de ‘IJsheiligen’. Weet u het nog van vroeger? Op 11 mei Mamertus, 12 mei Pancratius, 13 mei Servatius van Maastricht en 14 mei Bonifatius van Tarsus. De datums wist ik nog, de heiligen heb ik voor u opgezocht. Na het vieren van deze heiligen kon het zaai- en pootgoed de grond in. De kans op nachtvorst was dan vrijwel nihil. Mijn grootvader – opa heette dat toen – pootte op Koninginnedag altijd sperziebonen. Hij geloofde dat de laatste dag van april ook hielp tegen nachtvorst. In de Betuwe letten ze niet direct op het zaaien en poten maar op de bloesem van de fruitbomen. Dat is in deze streken meer bekend. Dit jaar viel Hemelvaart in de IJsheiligen. De campings in Nederland waren al vroeg volgeboekt in de periode tot Pinksteren maar het weer werkte niet mee. Ik zit dit stuk te schrijven in de caravan in de Achterhoek met het kacheltje aan en de regen die klettert op het dak. Na regen komt zonneschijn en dan ben je wel meteen buiten, dat scheelt.

@@@@@@@@@@

27 april, de tweede koningsdag zonder veel feestelijkheden. Vooral de jongeren hadden daar veel moeite mee. Ik vroeg mij af hoe lang wij de traditie al kennen van het vieren van de verjaardag van het staatshoofd als nationale feestdag. In het buitenland hebben ze andere nationale feestdagen. Om hier achter te komen is internet een mooi middel. Het is in de Nederlanden begonnen met het vieren van de slag bij Waterloo op 18 juni 1815. Dat werd als het begin gezien van het koninkrijk der Nederlanden. De eerste nationale feestdag werd op 18 juni 1816 gevierd. Omstreeks 1883 werd de slag bij Waterloo vervangen als nationale feestdag door de verjaardag van koningin Emma die populairder was dan haar man koning Willem III. In 1898 werd bij de troonsbestijging van Wilhelmina 31 augustus de nationale feestdag. Veel leden van KBO-PCOB hebben hieraan nog herinneringen. Ik heb nog wel enkele feestdagen meegemaakt maar niet bewust. Wel de verjaardagen van koningin Juliana in zwart-wit voor de televisie. Het defilé op Soestdijk. Na 1980 de bezoeken aan steden die koningin Beatrix invoerde. Ook deze liggen verser in het geheugen evenals de bezoeken van het huidige koninklijk gezin. Alleen 2020 en 2021 waren stiller.

@@@@@@@@@@

U weet dat KBO-PCOB landelijk behoorlijk aan de weg timmert bij de politiek voor de belangenbehartiging van senioren met als speerpunten: inkomen, pensioenen en zorg. De afdelingsbesturen worden via Nieuwsbrieven goed op de hoogte gehouden van hun inspanningen om voor senioren het beste te realiseren. Hieronder een kort item uit de laatste nieuwsbrief.

Wetsvoorstel samenwerking ouderenzorg sympathiek, maar nog niet voldoende. 30-04-2021
Schotten zitten goede zorg in de weg
Ouderen ondervinden er al jaren hinder van dat de langdurige zorg is opgesplitst in verschillende onderdelen (‘domeinen’), die worden uitgevoerd door verschillende organisaties: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) door gemeenten, de wijkverpleging door ziektekostenverzekeraars en de Wet lang- durige zorg (hieronder vallen de verpleeghuizen) door zorgkantoren. Omdat deze organisaties in de zorg vastzitten aan de belangen en verplichtingen binnen hun specifieke domein, is er te weinig aandacht voor het bredere belang van senioren. Ouderen hebben dikwijls te maken met verschillende vormen van zorg vanuit de diverse domeinen, die helaas te weinig op elkaar aansluiten. Dit wordt ook wel ‘schottenproblematiek’ genoemd. Preventieve investeringen die mensen kunnen helpen langer thuis te blijven wonen, komen hierdoor onvoldoende van de grond. De uitvoeringsorganisaties in de zorg hebben er ofwel geen financieel belang bij om hier geld in te steken, ofwel zij mogen hier volgens de wet niet eens in investeren.

De bedoelingen van het concept-wetsvoorstel zijn zonder meer sympathiek. Het idee van de wet die minister De Jonge (VWS) wil indienen is dat de samenwerking tussen organisaties in de verschillende onderdelen (‘domeinen’) van de ouderenzorg verbetert. Of het ingewikkelde plan er daadwerkelijk toe gaat leiden dat er meer en beter wordt geïnvesteerd in preventieve maatregelen waardoor senioren langer thuis kunnen blijven wonen, moet echter nog blijken. Dit heeft KBO-PCOB deze week naar voren gebracht in reactie op het voorstel. Gemeenten worden er nog te weinig toe aangezet om hun ondersteuning aan senioren te verbeteren. KBO-PCOB roept het nieuwe kabinet daarom op om een brede investeringsagenda voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord, en te investeren in:
✓ preventie
✓ zorgprofessionals en
✓ digitalisering.
Zo gaat het in Den Haag. Maar de tijd is rijp. De kabinetsformatie is (hopelijk) begonnen. Er stonden nog meer interessante stukken in de Nieuwsbrief maar daarover een volgende keer.

@@@@@@@@@@

KBO-PCOB Haarlem participeert in een project ‘cliëntondersteuning’. Het wordt landelijk gedragen door KBO-PCOB in Utrecht en Haarlem is één van de vier speerpuntgemeenten. Het doel is om te kijken hoe eenzame alleenstaande ouderen uit hun isolement gehaald kunnen worden en geholpen bij het aanvragen van hulp in de doolhof van ondersteuningsmogelijkheden. Het lijkt op hetgeen onze cliëntondersteuners nu al doen maar het is breder. Het betreft niet alleen leden van onze KBO-PCOB Haarlem maar ook niet-leden. Het sluit aan op de wet “Schotten zitten goede zorg in de weg”, zie hierboven.

@@@@@@@@@@

Ik hoop dat we binnen niet al te lange tijd de draad van onze activiteiten weer op kunnen pakken. Als senioren moeten we veel bewegen maar wandelen in de duinen en fietsen in groepsverband is veel leuker. Andere activiteiten gaan om ontspannen, gezelligheid en ontmoeten en ook dat is in deze tijd zeer belangrijk. Ik hoop onze leden binnen enkele maanden weer te kunnen ontmoeten. Eind mei ontvang ik de 2 prik. De ouderen onder u hebben deze al, de jongeren hopelijk voor de vakantie. Blijf gezond.

Elkaar ontmoeten is plezier voor twee.