Invulling bestuursleden KBO Haarlem

I.v.m. Privacy worden de telefoonnummers niet meer vermeld. Wilt u in contact komen met een van de bestuursleden kan dit via het contactformulier

DAGELIJKS BESTUUR KBO
FUNCTIE NAAM
VOORZITTER Vacant
SECRETARIS Dhr. Herrie Weber a.i.
PENNINGMEESTER: Dhr, Simon van Veen a.i.
ALGEMEEN BESTUUR
LEDENADMINISTRATIE Dhr. Ton van der Voort (a.i.)
EVENEMENTEN Mw. Karin Kerkhoffs
WELZIJN Mw. Marianne Mathijssen
PR Vacant
Scroll naar boven