Van de voorzitter

   door Herrie Weber

Beste mensen,

Eerst het goede nieuws. Mijn vrouw is op 16 februari j.l weer thuis gekomen. De knie mag voor 90% belast worden dus word ik voorlopig als mantelzorger ingeschakeld. Een eervolle en dankbare taak. Enkele maanden heeft zij mij als mantelzorger verzorgd na een heupoperatie en nu is het mijn beurt. Zo kom je nog dichter bij elkaar. Ik denk nu wel aan de mensen die dit langdurig en soms uitzichtloos moeten doen. Dan wordt de beperking een belasting en daar kunnen veel van onze leden over meepraten; ik ken de verhalen. Gelukkig is Haarlem met ‘De stem van de mantelzorger’ die voor de mantelzorger opkomt. Het CNV maakt van mantelzorg een speerpunt in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de werkgevers. Ook werkenden moeten in staat gesteld worden mantelzorgtaken op zich te nemen en uit te voeren.

In een organisatie van senioren komt het helaas regelmatig voor dat ‘kartrekkers’ tijdelijk of helemaal uitvallen. Dat gebeurde in december j.l. met onze groep ‘wandelen in de duinen’. Do Schreurs moest een hartoperatie ondergaan: 3 bypasses. Gelukkig gaat het nu weer goed met hem en de wandelgroep wandelde intussen door o.l.v. Kees Campfens. Bravo. Ik hoop mij spoedig weer bij de wandelgroep te voegen want ik mis het.

18 maart is een landelijke actiedag voor een beter pensioenakkoord, georganiseerd door de vakbonden. Waar gaat dit over en wat willen de bonden eigenlijk? U weet dat in november het overleg tussen de minister en de vakbonden niet tot een akkoord geleid heeft. De onderhandelingen zijn stopgezet. De werkgevers hebben zich in dit overleg achter de minister geschaard. Verbeteringen kosten hen geld. De bonden hebben drie eisen:

  • Direct bevriezen van de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn volgens de vakbonden onhoudbaar.
  • Indexatie: De rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen.
  • Een eerlijk pensioen voor iedereen. Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een flexibel contract. Het is voor niemand goed dat veel werkenden nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Minister Koolmees wil nu – buiten de werkgevers en werknemers om die de besturen van de pensioenfondsen vormen – alsnog met oppositiepartijen overeenstemming bereiken. Dreigende pensioenkortingen in 2020 of 2021 kan de politiek niet gebruiken. De regering moet nu al vrezen voor verlies van haar meerderheid in de 1 ste kamer na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart. Het worden spannende tijden, ook voor onze gepensioneerden.

Onze ledenvergadering 2019 wordt gehouden op 3 april a.s., traditioneel tijdens de voorjaars-ontmoetingsdag. U leest daar verderop in deze Aandacht meer over. Als KBO-PCOB Haarlem willen wij zo veel mogelijk – eigenlijk alles – samen doen maar bij een ledenvergadering wordt dat lastig. Wij zijn nog steeds twee aparte bonden. De besturen vergaderen samen maar het zijn wel twee aparte besturen. Voor deze Ontmoetingsdag worden ALLE leden van KBO en PCOB Haarlem uitgenodigd en mogen aanwezig zijn bij de ledenvergadering van KBO Haarlem. Alleen, als er iets besloten moet worden dan stemmen de PCOB-leden niet mee. De ledenvergadering van PCOB-Haarlem is later dit voorjaar en daar zijn KBO-leden niet stemgerechtigd. Hopelijk komen de landelijke bonden spoedig tot overeenstemming en zijn we samen één. Ik hoop velen van u op de Ontmoetingsdag te ontmoeten.

<><><><>


Actie helpt de wereld te verbeteren.
Activiteit en rust zijn twee vitale aspecten van het leven.
Balans vinden tussen die twee is een kunst op zich.
Weten wanneer te rusten, wanneer actief te zijn, en in welke
mate is wijsheid.

Happinez