Bijeenkomsten

OntmoetingsdagPraat en LuistercafeThemadagen

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland op 3 april a.s.
Agenda ALV 3 April 2019

1. Opening van de vergadering door voorzitter Herrie Weber
2. Mededelingen
3. Vaststellen van het conceptverslag ALV 18 april 2018
4. Jaarverslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.
5. Financieel verslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.
6. Verslag Kascommissie en décharge bestuur, waarna benoeming nieuwe kascommissie.
7. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar zijn
  • Ton van Meurs (penningmeester)
  • Marianne Mathijssen (commissie Welzijn)

8. Rondvraag en sluiting

 

Foto: Pixabay.com/CCO

ELKAAR ONTMOETEN
Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden; gedachten en meningen willen delen met elkaar. Ook nu nodigen wij u weer van harte uit…

Gastspreekster: Agaath Vermast

Gespreksthema: Herinneringen…
Spreuk: “Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit; en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft altijd toekomst is.” Citaat: Heer Bommel (in: Marten Toonder)
Deze keer gaan wij praten over onze individuele herinneringen. Ieder mens heeft een rugzak met eigen verhalen die hij/zij wil delen met anderen. Alleen luisteren kan natuurlijk ook.

Datum en tijd: zondag 7 juli
Plaats: Restaurant Vooges, Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem.(achterkant station)
Kosten: € 2,–.
Wij hopen u ook nu weer te mogen ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.Het napraten door de aanwezigen wordt zeer op prijs gesteld.Commissie Welzijn van KBO-PCOB Haarlem.
M. Mathijssen: 06-488 25 154 marianne.mathijssen@xs4all.nl
Nel Dellebeke: 023-525 13 46 ndellebeke@gmail.com


Op veel verschillende manieren komen er dagelijks grote stromen informatie op ons af. Krant, TV, Internet, reclame, Twitter en ga zo maar door.

Er zijn nog geen themadagen in de planning.
Zodra deze bekend zijn worden die hier vermeld.