Bijeenkomsten

OntmoetingsdagPraat en LuistercafeThemadagen

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland op 3 april a.s.
Agenda ALV 3 April 2019

1. Opening van de vergadering door voorzitter Herrie Weber
2. Mededelingen
3. Vaststellen van het conceptverslag ALV 18 april 2018
4. Jaarverslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.
5. Financieel verslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.
6. Verslag Kascommissie en décharge bestuur, waarna benoeming nieuwe kascommissie.
7. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar zijn
  • Ton van Meurs (penningmeester)
  • Marianne Mathijssen (commissie Welzijn)

8. Rondvraag en sluiting

Ontmoetingsdag 2018 (foto met toestemming geplaatst)

Foto: Pixabay.com/CCO

ELKAAR ONTMOETEN
Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden; gedachten en meningen willen delen met elkaar. Ook nu nodigen wij u weer van harte uit…

Om het welzijn van onze KBO-leden afdeling Haarlem – Bloemendaal en Zandvoort te bevorderen, is de Commissie Welzijn in 2014 gestart met een “Praat & Luistercafé”.
De doelstelling van de praat/luistergroep, is Elkaar ontmoeten in een ontspannen, gezellige sfeer en  samen te praten over datgene wat ons zoal bezig houdt. Er worden thema’s bedacht en uitgewerkt. De inbreng van de aanwezigen wordt op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom om hieraan deel te nemen. Na het informeel praten met elkaar, wordt er door de gesprekbegeleidster een korte inleiding gegeven over een thema, wat mede door de groep aanwezigen is ingebracht . Onder het genot van een drankje en een hapje, is het napraten met elkaar een belangrijk gegeven.

Datum en tijd: zondag 5 mei is er i.v.m. Bevrijdingsdag geen Praat en Luistercafe.
Plaats: Restaurant Vooges, Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem.(achterkant station)
Kosten: € 2,–.
Wij hopen u ook nu weer te mogen ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.Het napraten door de aanwezigen wordt zeer op prijs gesteld.Commissie Welzijn van KBO-PCOB Haarlem.
M. Mathijssen: 06-488 25 154 marianne.mathijssen@xs4all.nl
Nel Dellebeke: 023-525 13 46 ndellebeke@gmail.com


Op veel verschillende manieren komen er dagelijks grote stromen informatie op ons af. Krant, TV, Internet, reclame, Twitter en ga zo maar door.

Er zijn nog geen themadagen in de planning.
Zodra deze bekend zijn worden die hier vermeld.