Algemene informatie

Praat- en Luistercafé 1e zondag van de maand. Vooges Centraal,
Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem
Marianne Mathijssen

Tel. Vooges Centraal

06-48825154

023-2016044

marianne.mathijssen@xs4all.nl
Nieuwjaars-receptie Moeder vd Verlosser
Ontmoetingsruimte
Bestuur
Joke Hulsebosch
023-5350901 jokemhulsebosch@gmail.com
Dagtochten Betalen aan:
KBO Haarlem afd reizen
NL 15 INGB 0007 2874 57 tnv
KBO Haarlem afd Reizen
Ronny Visser 023-5261305 ronny.visser@zonnet.nl
Wandelen in de duinen Iedere woe van de maand. Hele jaar door. Nora Teeuwen 023-5271892
Voorjaars-ontmoetingsdag Moeder vd Verlosser Marijcke vd Ploeg
Eind
redacteur
Harry Heemskerk 023-5331992 redactie.aandacht@kbohaarlem.nl
Website redacteur Jack de Mooy 023-5321886 j.mooy@outlook.com
Website redacteur Wil van Leeuwen 023-5335627 wil.van.leeuwen@xs4all.nl

Vakanties basisonderwijs en feestdagen 2019

Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag          19 april 2019
Pasen                        21 en 22 april 2019
Koningsdag              27 april 2019
Meivakantie              27 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart               30 mei 2019
Pinksteren                9 en 10 juni 2019
Zomervakantie         13 juli t/m 23 augustus 2019
Herfstvakantie         19 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie           21 december 2019 t/m 3 januari 2020