Algemene informatie

Praat- en Luistercafé
1e zondag van de maand. Vooges Centraal,
Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem
Marianne Mathijssen

Tel. Vooges Centraal

06-48825154

023-2016044

Nieuwjaars-receptie
Moeder vd Verlosser
Ontmoetingsruimte
Bestuur
Joke Hulsebosch
023-5350901
jokemhulsebosch@gmail.com
Dagtochten
Betalen aan:
KBO Haarlem afd reizen
NL 15 INGB 0007 2874 57 tnv
KBO Haarlem afd Reizen
Ronny Visser
023-5261305
Wandelen in de duinen
Iedere woe van de maand. Hele jaar door.
Nora Teeuwen
023-5271892
Voorjaars-ontmoetingsdag
Moeder vd Verlosser
Marijcke vd Ploeg
Eind
redacteur
Harry Heemskerk
023-5331992
Website redacteur
Jack de Mooy
023-5321886
Website redacteur
Wil van Leeuwen
023-5335627

Vakanties basisonderwijs en feestdagen 2020

Voorjaarsvakantie  15 februari t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag        10 april 2020
Pasen                      12 en 13 april 2020
Koningsdag             maandag 27 april 2020
Meivakantie             25 april t/m 3 mei 2020
Hemelvaart              donderdag 21 mei 2020
Pinksteren               31 mei en 1 juni 2020
Zomervakantie        4 juli t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie        10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie          21 december 2019 t/m 3 januari 2021