DIGID – Leer Zelf Online

Stichting Leer Zelf Online zet zich al jaren in om te ingewikkelde (overheids-)websites eenvoudiger te maken voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving, zoals mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden, ouderen en migranten. In samenwerking met de Gemeente Utrecht hebben zij de succesvolle website: digid.uabc.nl ontwikkeld. Op deze website worden in uitleg- en oefenmodules verteld wat DigiD is en hoe je deze aanvraagt. De problematiek rondom bijvoorbeeld de ingewikkelde procedure om een DigiD aan te vragen, sluit ook aan bij onze visie; het versterken van de digitale zelfredzaamheid van deze doelgroep. Daarom hebben we een link naar deze website op onze DigiD pagina geplaatst, om zo ook voor onze bezoekers de bekendheid van deze website te vergroten.
—>naar onze pagina DigiD

Met dank aan:
Oktay Simsek Online Marketeer Stichting Leer Zelf Online