Verhalen / lezingen

Belangrijke mededeling

Naar aanleiding van de persconferentie waarin minister president Rutte heeft uitgelegd welke landelijke maatregelen worden genomen willen wij u hieronder informeren welk standpunt Welzijn Bloemendaal inneemt ten aanzien van haar diensten en activiteiten.  Zeker ook omdat gevraagd wordt bezoek aan kwetsbare (oudere) mensen, zoveel mogelijk te beperken.

In verband met het coronavirus is er besloten om alle activiteiten op dinsdag 17, 24 en 31 maartbij de Societeit Aerdenhout te annuleren.

Wij zullen u nader informeren wanneer de Societeit Aerdenhout activiteiten weer gaan starten.

De Nieuwe Kring
Ontmoetingsplaats voor levensbeschouwing
Inspireren De Nieuwe Kring wil inspireren bij de zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen. We zijn kritisch en willen voor onze zoektocht onze intellectuele vermogens inzetten, waarbij zowel geloof als levensbeschouwing een rol kunnen spelen.
Open gedachtenwisseling
Ons huis in Aerdenhout De Nieuwe Kring wil er zijn voor mensen, die een open gedachtewisseling op prijs stellen. Er wordt aandacht besteed aan filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze onderwerpen. Wij streven naar een open opstelling, zowel onderling als naar de buitenwereld, in het besef dat ieder in zijn zoektocht eigen uitgangspunten heeft.

—-> Meer hierover

Verhalenhuis
Verhalenhuis Haarlem zit vol zinvolle verhalen die meer dan de moeite waard zijn om te horen, zien en ervaren. Je kunt er je verhaal kwijt, even op verhaal komen, of naartoe gaan om eens geprikkeld te worden door een ander verhaal dan je gewend bent. Het Verhalenhuis is gebouwd op vier pijlers.
Het is een…
Cultuurhuis:
Muziek, films en theater voor jong en oud door professionele makers en ons eigen Verhalenhuis Productiehuis. Een Huis voor de Kunsten met cultuurdocenten voor u en uw kinderen.
Inspiratiehuis
Voor- en nagesprekken, lezingen en workshops brengen inspiratie en verdieping in ons leven.
Ontmoetingshuis
We werken samen aan elkaars geluk, ontmoeten en verbinden mensen uit de buurt van verschillende generaties.
Experimentenhuis
We zoeken en luisteren naar nieuwe verhaalvormen over maatschappelijke- en levensthema’s, vertellen bijbelse verhalen opnieuw en brengen ze in verband met de wereld van nu en u.

—> Meer hierover

De Blauwe Kom
De Blauwe Kom beschikt over een repertoire van ruim honderd verhalen waaronder bestaande en zelf verzonnen verhalen. Op verzoek stellen we een voorstelling samen die aansluit bij uw wensen en doelstelling, denk hierbij aan een thema, een speciaal project, een feest of een herdenking.

—> meer hierover