Financieel verslag

De kascommissie heeft alle rekeningafschriften ingezien en er zijn geen afwijkingen geconstateerd.
Dus hierbij stelt de kascommissie voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiƫle beleid.

Ton van der Voort
Lid kascommissie

Lees hier het financieel jaarverslag