Praat en luistercafe

Het goede zeggen…
Lieve mensen, kent u het woord ‘benedictie’?
Dit woord komt van ‘bene’ wat ‘goed’ betekent, en ‘dictie’ wat ‘het zeggen’ betekent. Benedictie = het goede zeggen.

Een goed begin is net als iemand voor de eerste keer ontmoeten: er is maar één eerste indruk en die kan lang doorwerken. Alleen kan deze waarneming wel eens geheel anders uitpakken als men de persoon in kwestie beter leert kennen…

‘Een oordeel heeft als voordeel dat men niet hoeft na te denken.’ De uitdaging is nu juist om wél de moeite te nemen om onze naaste beter te leren kennen, voordat men een oordeel over de persoon uitspreekt. Wij kunnen van elkaar leren en elkaar juist steunen omdat wij verschillend zijn. Iemand in zijn persoonlijke situatie ontmoeten, kan ertoe leiden dat men zich echt begrepen gaat voelen. En wie wil er niet echt begrepen worden in zijn ‘eigen’-heid?

Nu het sociale leven veranderd is, heeft het voeren van een individueel gesprek plaatsgemaakt voor een groepsgesprek. Betekenisvolle en oprechte ontmoetingen doen er met name toe, in deze vertraagde samenleving. Helaas zullen wij nog geduld moeten hebben om elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. Maar per telefoon, met een kaartje of digitaal kunnen wij elkaar toch blijven bereiken.

De H. Thomas van Aquino (kerkleraar 1225-1274) verwoordt het als volgt: “Een bloem heeft zon nodig om bloem te worden; een mens liefde om mens te worden.” In deze bijzondere tijd kunnen wij op één of andere manier wel wat zonneschijn gebruiken. Het goede denken, voelen of doen vanuit je hart.

Deze uitspraak van Albert Einstein raakte mij:
Bidden verandert de wereld niet
Maar bidden verandert de mens
En de mens verandert de wereld.

Warme Brasa.

Vriendelijke groet,
Commissie Welzijn
M. Mathijssen: 06-488 25 154 marianne.mathijssen@xs4all.nl
Nel Dellebeke: 023-525 13 46 ndellebeke@gmail.com