Informatie overstappen zorgverzekering

Beste mensen,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, bleek dat er behoefte bestond aan extra informatie in de Ledenbrief over de collectieve verzekeringen. Uiteraard wil het bestuur hier gehoor aan geven.

  1. In de tekst over Zilveren Kruis wordt gesproken over het vervallen van het extra aanvullende pakket bij minimaal 1-ster. Deze tekst is vervangen door “…het oude extra aanvullende pakket bij 1-ster tot 4-sterren aanvullend verzekerd te vervallen.”

Er is een tekst opgesteld met extra informatie over
*  Overstappen naar een andere zorgverzekering
*  De voordelen van lidmaatschap van de coöperatiever verzekeraar Univé

Met vriendelijke groet,

Francisca Buur
stafmedewerker

Het loopt weer naar het einde van het jaar en we kijken vooruit naar de feestdagen en maken daar misschien al plannen voor. Met deze brief informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2023 plaatsvinden bij KBO Noord-Holland en welke gevolgen dit zal hebben voor u als lid van onze vereniging.

Wat de structuur en werkwijze van KBO betreft gaat er vanaf 1 januari een grote verandering plaatsvinden. KBO Noord-Holland beëindigt per 31 december 2022 haar lidmaatschap van de Unie KBO en gaat vanaf 1 januari 2023 als zelfstandige provinciale KBO Vereniging verder. Aan dit besluit is een lang traject van overleg voorafgegaan, waarbij partijen niet tot elkaar konden komen, aan de top van de organisatie heel veel geld (uw geld) werd uitgegeven en het ontbrak aan transparantie.

Uiteraard zal deze ingrijpende beslissing ook voor u als lid van één van de verenigingen in de provincie Noord-Holland gevolgen hebben. Maar KBO Noord-Holland, waarbij al onze verenigingen zijn aangesloten, zal er alles aan doen om uw belangen goed te behartigen en alle regio’s te versterken. Daarnaast gaat KBO Noord-Holland met andere provincies, waaronder op dit moment KBO Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg een samenwerkingsverband aan voor de landelijke belangenbehartiging. Als alliantie vormen zij samen de grootste ouderenorganisatie van Nederland en kunnen onze stem gezamenlijk laten horen in de landelijke politiek. Belangrijk om te vermelden is dat KBO Noord-Holland en alle aangesloten 59 verenigingen voornamelijk worden bestuurd door vrijwilligers, waardoor uw contributie zo laag mogelijk kan worden gehouden.

Al sinds 2015 delegeert de Rijksoverheid taken naar de Gemeenten, denk hierbij aan de WMO (al in 2005), Jeugdwet en Participatiewet. Inmiddels gaat het verder, ook zaken die met Wonen en Zorg te maken hebben worden doorgeschoven naar de Provincies. KBO Noord-Holland maakt zich sterker om meer invloed te kunnen uitoefenen zowel lokaal als provinciaal om zo goed mogelijk de belangen van ouderen te kunnen behartigen.

U heeft al kennis gemaakt met De Nestor, het nieuwe informatieblad voor alle leden van KBO Noord-Holland. In het nieuwe jaar zal De Nestor maandelijks gaan verschijnen met veel meer inhoud. Meer interviews en verhalen uit het dagelijks leven, maar ook een puzzel rubriek. Deze Nestor komt in de plaats van het huidige KBO-PCOB magazine.

Zorgverzekering
De inhoud van een zorgverzekering, de behandelingen en geneesmiddelen zijn wettelijk bepaald en voor alle zorgverzekeringen gelijk. Premies en services kunnen per zorgverzekering verschillen!

Korting op de Basisverzekering Onze regering heeft besloten dat vanaf 1 januari 2023 voor alle Nederlanders alle collectieve kortingen van 1 tot en met 10 % op de Basis Zorgverzekering komen te vervallen. Alle collectieve polissen van de laatste jaren zijn dan verleden tijd. De kortingen die veel Nederlanders ontvingen op de Basis Zorgverzekering, via een collectief contract, zijn vanaf het nieuwe jaar uitgesloten.

Het is dus niet zo dat het vervallen van kortingen op de Basis Zorgverzekering te maken heeft met het uittreden van KBO NH uit de landelijke organisatie.

Collectieve kortingen op de aanvullende zorgverzekering tot maar liefst 10% blijven wel mogelijk.
Voor de leden van de bij KBO Noord-Holland aangesloten verenigingen zijn voor 2023 twee collectiviteiten afgesproken:
1. De zorgverzekering van het Zilveren Kruis
2. De zorgverzekering van Univé

1. De zorgverzekering van het Zilveren Kruis
Veel leden maakten gebruik van de collectieve korting op hun verzekering bij het Zilveren Kruis. Daarnaast ontvingen zij een extra aanvullend pakket, wat de zorgverzekering extra aantrekkelijk maakte.
Deze voordelige zorgverzekering kent veranderingen. Dit geldt voor alle verzekerden bij het Zilveren Kruis. Voor de leden van KBO Noord-Holland, die vanaf 1 januari 2023 collectief verzekerd zijn via KBO Noord-Holland, komt het oude extra aanvullende pakket bij 1-ster tot 4-sterren aanvullend verzekerd te vervallen. Dit pakket is echter sowieso vanaf 1 januari 2023 behoorlijk uitgekleed en daarmee minder aantrekkelijk geworden.

Wanneer u al verzekerd was bij Zilveren Kruis en gebruik maakte van de collectieve korting via de KBO wordt uw verzekeringspolis met ingang van 1 januari 2023 automatisch aangepast met de collectieve korting van KBO Noord-Holland.
Op onze polis bij het Zilveren Kruis krijgt u 10% korting op alle aanvullende verzekeringen. Bovendien 25% korting op het vitaal pakket.

Wij raden u aan om de polisvoorwaarden goed door te lezen en aan de hand daarvan te bepalen hoe hoog uw aanvullende verzekering moet zijn.

2. Univé Zorgverzekering
KBO Noord-Holland heeft ook met Univé Zorgverzekering afspraken gemaakt over een collectieve kortingsregeling en extra voordeel.
● Speciaal voor de leden van KBO Noord-Holland wordt 10% korting gegeven op de premie van Collectief Aanvullend Goed, Beter en Best.
● Vergoeding van uw jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap van uw KBO-vereniging tot een maximum van € 25,-. Daarmee heeft u bijna een gratis KBO-lidmaatschap.
● Verhoogd aantal fysiotherapiebehandelingen (12, 20 of 32)
● Verhoogd budget mantelzorgmakelaar (€ 500, € 750 en € 1.000 per jaar)
● Extra dagen vervangende mantelzorg (15, 20 of 25 dagen per jaar) ● Palliatieve box voor mantelzorgers
● Verhoogd budget preventie met onder andere valpreventie, leefstijlcheck of een EHBO-training (€ 400, € 600 of € 700 per jaar)

Univé biedt naast de zorgverzekering ook andere collectieve verzekeringen aan met veel voordeel en ruime keuze. Door hun regiowinkels staan ze dicht bij ons en onze regio’s. In de afdelingen om ons heen horen wij zeer positieve geluiden over Univé. Met name de service steekt er met kop en schouders bovenuit. De telefoon wordt goed en deskundig beantwoord en een pluspunt is ook dat de regio servicekantoren gewone openingstijden hebben. De service is groot!

Meer informatie over de collectieve verzekeringen van KBO Noord-Holland vindt u op de website www.kbonoordholland.nl (Ledenvoordeel). Of neem contact op met het bureau van KBO Noord-Holland: 023 750 51 55.

Overstappen bij uw huidige verzekeraar
Iedereen kan ieder jaar overstappen van 12 november tot en met 31 december. Zegt u uw oude verzekering voor 31 december op? Dan mag u nog tot en met 31 januari overstappen naar een andere verzekeraar. Buiten die periode is het in principe niet mogelijk om over te stappen.

Wilt u overstappen naar Univé of Zilveren Kruis, dan regelen zij de opzegging van uw oude verzekering. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

Univé is een coöperatie
Wie zich verzekert bij Univé, wordt in principe lid van de Coöperatie Univé U.A. Het lidmaatschap van Univé is gratis voor verzekerden. Univé-lid bent u dus automatisch, tenzij u aangeeft dat u geen prijs stelt op het lidmaatschap. Univé heeft geen winstoogmerk. Uitgangspunt is dat leden positieve resultaten terugzien in de vorm van o.a. premiekortingen en winstuitkeringen. Zo heeft ieder Univé-lid in 2022 een winstuitkering ontvangen van €67,–. Dat is een extra voordeel van verzekeren bij Univé.

<==== terug naar het overzicht