Participatieraad Haarlem

Naar aanleiding van onze netwerkbijeenkomst op 16 maart 2023 over het onderwerp ‘financieel misbruik ouderen’, bracht de Participatieraad op 24 mei 2023 een ongevraagd advies uit aan het college van B&W.
Op 26 september 2023 ontvingen wij de reactie van het college. Het college heeft zich verdiept in het onderwerp en een aantal van onze aanbevelingen overgenomen.
Wij zijn vooral blij met de reactie van het college, omdat het ons advies overneemt om te onderzoeken of een alliantie ‘’Veilig Financieel Ouder worden’ door de gemeente gestimuleerd kan worden.

Het college gaat de toegevoegde waarde en mogelijkheden van een alliantie van private en publieke partijen onderzoeken, als middel om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan.
Eind 2e kwartaal 2024 verwacht het college ons te kunnen informeren over de stand van zaken.

Het advies en de reactie van het college kun je vinden bij de Adviezen op onze website

Of rechtstreeks:  het advies   en de reactie van het  college.