Hulp bij aangifte inkomstenbelasting.

Belastinghulp bij aangifte 2023 door Peter Jongejan, coördinator

Ook dit jaar staan de vrijwilligers/belastinghelpers klaar om je van dienst te zijn bij de belastingaangifte. Niet alleen met de belastingaangifte maar ook met zorg- en huurtoeslag kunnen zij helpen. Deze service is bedoeld voor leden van KBO Haarlem.

Machtigingscode
De belastinghelpers maken gebruik van een machtigingscode. Doe je dit jaar een beroep op dezelfde belastinghelper als vorig jaar, dan hoef je waarschijnlijk geen nieuwe machtigingscode aan te vragen. Tref je dit jaar wel een andere belastinghelper, dan moet deze belastinghelper altijd een nieuwe machtigingscode aanvragen. Dat doet de belastinghelper. Met jouw toestemming vraagt hij/zij een code aan voor zowel de inkomstenbelasting als de toeslagen. Dat kan gebeuren in de maand februari. Zodra je van de belastingdienst de codes ontvangt, geeft je deze door aan de belastinghelper.

Voor de eerste keer aanmelden
Als je je voor de eerste keer aanmeldt bij een belastinghelper vraagt deze een machtigingscode voor je aan. Daarna ontvangt je de code thuis. Bewaar deze code zorgvuldig en geef jouw code altijd zo snel mogelijk door aan je belastinghelper. Als je deze code telefonisch doorgeeft aan de belastinghelper kun je meestal direct een afspraak met hem/haar maken.

Bijdrage
De bijdrage voor de onkosten van de belastinghelper is ook dit jaar €10,00. Dit geldt voor alleenstaanden en ook voor mensen die samen fiscale partners zijn (bijvoorbeeld echtparen, samenwonenden). Vult de belastinghelper twee aparte aangiftes in, dan is de bijdrage €15,00.

PCOB leden
Door de loskoppeling van KBO en PCOB vallen de PCOB-leden niet meer onder deze regeling. Wij raden PCOB-leden aan om lid te worden van KBO Haarlem. Alleen leden van KBO Haarlem kunnen een beroep doen op de KBO belastinghelpers.

Wijkindeling belastinghelpers in 2024 
Bij de wijkindeling van de belastinghelpers in 2024 is de postcode een indicatie; de onderstaande beschrijving is doorslaggevend:

Haarlem-Noord boven de Jan Gijzenvaart (2025, 2026)
Annamarie de Weerd 023-538 44 67

Haarlem-Noord tussen Jan Gijzenvaart en het Bolwerk (2021, 2022, 2023, 2024). Krim (deel van 2023), Bloemendaal en Santpoort-Zuid: 
Theo Louter 06-33 00 56 55

Spaarndam (2063), Haarlem tussen spoorlijn, ten westen van de Kinderhuissingel, Wilhelminastraat en ten noorden van de Westergracht (2013): 
Simon van Veen 023-888 18 77

Haarlem-Zuid West (2012 zonder Rozenprieel, 2014 en 2015) Zandvoort en Bentveld: 
Jos van der Geest 06-11 51 00 54

Haarlem-Oost tussen Heerenvest, Spaarne, Schipholweg en de Prins Bernardlaan (2032 en 2033 deel). Sportheldenbuurt voorheen Droste gebied (2031): 
Gerard Kortekaas 06-19 34 66 52

Centrum (2011) Europawijk (2034) Molenwijk (2036): 
Frank Heerens 06-21 89 32 58

Rozenprieel (deel 2012), Parkwijk en Zuiderpolder (2033) ten oosten van de Prins Bernhardlaan), Boerhaavewijk (2035), Meerwijk (2037):
Peter Jongejan 06-17 81 77 68

Scroll naar boven