Ledenvergadering 2022

Afscheid nemen van drie bestuursleden doet pijn. Maar we waren voorbereid. Een jaar geleden wisten we al dat dit moment zou komen.
En wie zijn er gebleven?
De voorzitter Marjo
De ledenadministratie en notuliste Nancy
De voorzitter van het Praat&Luistercafe en themadag KBO NH Marianne.