Leer werken met de digitale overheid

Niet alleen de belastingdienst schakelt over naar digitaal, maar ook de gemeente en andere overheidsinstanties. Wilt u ook overheidszaken via de computer regelen? De Bibliotheek biedt u een gratis cursus aan om hiermee aan de slag te gaan. De cursus leert je werken met de digitale overheid en bestaat uit vier dagdelen van twee uur en wordt begeleid door gecertificeerde docenten van Stichting Digisterker. U krijgt les in kleine groepjes en aan het einde van de cursus is er een feestelijke certificaat-uitreiking. U hoeft geen examen te doen. De gratis cursus vindt plaats op donderdag 7, 14, 21 en 28 november, van 10:00 – 12:00 uur in de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32). Het is noodzakelijk u van tevoren aan te melden. Aanmelden kan aan de balie van de Bibliotheek of via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Meer informatie is ook te verkrijgen via Dhr. Ton van der Voort:
a.voort@gmail.com of 06-50517299