Belastinghulp

Ook dit jaar staan de vrijwilligers weer klaar om u te helpen bij uw belastingaangifte 2018. Deze service is bedoeld voor de leden van KBO-PCOB.
De ouderenbond KBO-PCOB gaat op dezelfde manier te werk als vorig jaar. De service aan u blijft hetzelfde. En uw bijdrage voor de onkosten van de vrijwilliger blijft € 10,– per (gezamenlijke) aangifte.

Er zijn drie veranderingen in de personele bezetting.
De heer Hans Rasch stopt vanwege zijn gezondheid als belastinghelper. Hij is in totaal 13 jaar belastinginvuller geweest. Hiervoor zijn we hem dank verschuldigd. Bovendien moeten we helaas ook afscheid nemen van de heer Loek Bruijn.
Tegelijk zijn wij blij een nieuwe collega te mogen verwelkomen: de heer Gerard Kortekaas komt ons team versterken. Het is van belang dat u de juiste persoon vraagt voor hulp, zodat het aantal hulpvragen min of meer gelijk verdeeld is over de vrijwilligers.

Als u hulp wil hebben, vragen wij u om zich uiterlijk de laatste twee weken van februari aan te melden.
We maken gebruik van de gegevens die de Belastingdienst al van u heeft. Om uw aangifte te kunnen doen en met deze gegevens te werken, moet uw belastinghelper een code gebruiken. Als u vorig jaar door ons geholpen bent, krijgt u de code vanzelf thuis van de Belastingdienst. Bewaar deze zorgvuldig!
Als u zich voor het eerst aanmeldt bij een belastinghelper, vraagt deze een code voor u aan. Ook u ontvangt uw code thuis. Geef uw code altijd door aan uw belastinghelper.

Belastinghelpers en wijkindeling
Het nummer vóór de wijk verwijst naar uw belastinghelper.

Wijkindeling
1 Bloemendaal en Zandvoort
2 Spaarndam
2 Haarlem-Noord, ten Noorden van de Jan Gijzenvaart
3 Haarlem-Noord, ten Zuiden van de Jan Gijzenvaart
5 Haarlem-Oost, tussen Spaarne, Heerensingel, Amsterdamsevaart, Prins Bernhardlaan en Schipholweg
5 Haarlem Parkwijk en Zuiderpolder
1 Haarlem-West, ten Westen van de Randweg
1 Haarlem-Centrum en Leidsebuurt
1 Haarlem Rozenprieel
1 Haarlem Zuid-West
4 Haarlem-Schalkwijk

Belastinghelpers
1. dhr. Hans van Elk 023-524 62 66
2. mw. Annamarie Angenent 023-538 44 67
3. mw. Leida Kramer 023-525 72 64
4. dhr. Harry Heemskerk 023-533 19 92
5. dhr. Gerard Kortekaas 06-193 46 652
mw. Jos van der Linden 023-536 57 37
blijft beschikbaar voor haar huidige cliënten.
dhr. Maarten Visser 023-527 48 04
blijft beschikbaar voor zijn huidige cliënten/PCOB leden in Haarlem.