PCOB nieuwsbrief

Van de (interim) voorzitter.

Terwijl ik dit stukje schrijf, zijn in het land de protesten van met name de boeren gaande over de problemen waar ze mee geconfronteerd worden rond de nieuwe wetten over stikstof. Het valt op: de laatste tientallen jaren komen er steeds onderwerpen voorbij die onze natuur en het milieu aangaan. Het is nog niet zo lang geleden dat er massaal gesproken werd over bijvoorbeeld de zure regen en de dunner wordende ozon laag. Vorige maand schreef ik over insecten en andere dieren die dreigen uit te sterven door menselijk toedoen. Maar daar hoort natuurlijk ook de hele zorg voor onze aarde bij. Het milieu en de schade die wijzelf toebrengen aan de aarde. We hebben jaren achter ons liggen van groei en nog meer groei, maar nu wordt steeds duidelijker dat dat een keerzijde heeft: de grondstoffen raken uitgeput en de belasting voor de aarde, door ons overmatig gebruik van vervuilende stoffen, wordt steeds groter.
De bijbel heeft het vaak over rentmeesterschap als het gaat om de zorg voor de aarde. Wij hebben de aarde in bruikleen. Jezus draagt ons op goed voor deze wereld te zorgen, omdat wij de aarde weer doorgeven aan onze kinderen en kindskinderen. En als het kan de wereld nog een beetje beter door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het ons bewust zijn van de gevolgen van ons handelen voor onze omgeving, voor het milieu, voor het voortbestaan van onze mooie aarde is daarbij meer dan nodig.
In een aantal gevallen kan het best een beetje minder; groei houdt ook een keer op. En soms moet het een beetje anders; lang leve de windmolens en de zonnepanelen. En dat is dan ook wel weer het mooie aan dit hele verhaal: er ontstaan uit deze zorgen ook wel weer mooie ontwikkelingen en initiatieven die wél goed zijn voor onze aarde!

Informatie van het bestuur
Zoals het zich nu laat aanzien, kan ik u melden dat wij zeer waarschijnlijk binnenkort een nieuwe PCOB voorzitter afdeling Haarlem en omstreken kunnen verwelkomen. Het is iemand met veel bestuurlijke ervaring op landelijk en gemeentelijk gebied, ik heb al kennis met hem gemaakt, de overige bestuursleden maken met hem kennis eind oktober 2019. Meer informatie over dit heugelijke nieuws ontvangt u in het volgende nummer van de Aandacht.
Hartelijke groet, Maarten Visser, interim voorzitter & penningmeester Telnr. 023 527 48 04, bereikbaar na 19:30 uur.

De activiteiten
De seizoenactiviteiten van dit najaar zijn inmiddels gestart. Let wel: alle activiteiten – ongeacht of deze worden georganiseerd door KBO of PCOB – zijn voor zowel KBO- als PCOB leden toegankelijk.

Bijeenkomst in ‘De Schakel’
Programma 13 november: de heer Ellermeijer komt ons verrassen met een diapresentatie over de Nôtre-Dame van Reims. Komt u ook? Tevens aanmelden voor het kerstfeest (zie hieronder).
Tijd: 14:00-16:00 uur.
Locatie: De Schakel, Pijnboomstraat 17, Haarlem-Noord

Programma 11 december: kerstfeest met een warm en koud buffet.
Aanmelden: Verplicht; op 13 november; zie hierboven.
Kosten: € 15,–. Wilt u dat ook 13 november betalen!
Locatie: De Schakel. Pijnboomstraat 17. Haarlem-Noord.
Tijd: nog niet bekend.

Hartelijke groeten, Nel Pool-Verbeek