PCOB nieuwsbrief

Van de (interim) voorzitter.

Het najaar van 2019 heeft inmiddels zijn intrede gedaan door het jaargetijde de herfst. Toch wil ik in dit stukje graag nog even stilstaan bij de zomer, bij een bericht waarvan ik onder de indruk was.
‘Insecten sterven wereldwijd in hoog tempo uit, rampzalig voor natuur’
Wij zijn indirect zeer afhankelijk van insecten. Zij zorgen ervoor dat het ecosysteem in de natuur goed functioneert.
Dat deze kleine dieren zo belangrijk zijn in ons bestaan. Dat het aantal insecten in Nederland dramatisch daalt, was al bekend maar nu blijkt uit onderzoek dat wereldwijd het aantal insecten dusdanig is gedaald dat ‘rampzalige gevolgen’ dreigen voor de natuur. Maar liefst 40 procent van alle insectensoorten loopt gevaar de komende decennia uit te sterven. Het onderzoek, het eerste dat wereldwijd werd uitgevoerd op dit gebied, werd gepubliceerd in het tijdschrift Biological Conservation. Daarin schrijven de onderzoekers onder meer dat met name de intensieve landbouw een rol speelt in het verdwijnen van de insecten. Maar ook stedenbouw, gebruik van pesticiden en klimaatverandering spelen een rol. Insecten sterven acht keer sneller uit dan andere dieren, ontdekten de onderzoekers. Desastreus, aangezien insecten een essentiële rol spelen in ecosystemen: met name natuurlijk voor bestuiving van planten en gewassen en daarmee voor ons voedsel. Insecten die het sterkst in aantal zijn afgenomen zijn bijvoorbeeld bijen, vlinders, hommels en kevers. Daar moeten we toch niet aan denken, dat deze dieren, die ons zo vertrouwt en bekend zijn zeker in de zomer, er over enkele jaren niet meer zijn. Hoe kwetsbaar zijn zij door ons.

Ik citeer hieronder Peter Nissen, predikant uit Oosterbeek:
Mijn God schiep eerst de dieren Of de dieren er in de Bijbelse beeldspraak nu eerder waren dan wij of niet, wij zijn deel van hetzelfde geheel. Wij zijn verbonden met elkaar. Wij zijn aangewezen op elkaar. Daarom verdient de natuur onze respectvolle aandacht, onze zorgzaamheid, onze terughoudendheid ook. Wij mogen haar niet kwetsen of verminken, haar niet uitbuiten en niet ruïneren. Dat heeft consequenties voor ons alledaagse leven: voor hoe wij omgaan met huisdieren, met de bio-industrie, voor hoe wij eten en consumeren. Wij mogen niet zomaar alles met dieren doen. De Bijbel geeft allerlei voorschriften voor het goed behandelen van en het welzijn van dieren en verbiedt het doden of verwonden van dieren voor ons eigen plezier. Respectvol omgaan met dieren is voor de Bijbel onderdeel van het respectvol omgaan met heel de schepping. Want ook onze achterkleinkinderen hebben recht op een leefbare wereld. En zo is het maar net.

De activiteiten
De seizoenactiviteiten van dit najaar zijn inmiddels gestart. Let wel: alle activiteiten in dit blad (zie pagina 9) – ongeacht of deze worden georganiseerd door KBO of PCOB – zijn voor zowel KBO- als PCOB leden toegankelijk. Jammer vind ik wel dat de meeste activiteiten door de week en overdag worden georganiseerd. Daardoor kunnen onze (jongere) leden die nog werken niet altijd deelnemen. Dat geldt ook voor mij; het is één van de redenen waarom u mij incidenteel aantreft bij de activiteiten, helaas. Desalniettemin wens ik u veel plezier bij de activiteiten van onze ouderenbonden! Hartelijke groet, Maarten Visser, interim voorzitter & penningmeester
Telnr. 023-527 48 04, bereikbaar na 19:30 uur.

Bijeenkomst in ‘De Schakel’
Programma: Woensdagmiddag 9 oktober is er een lunch om 13:00 uur. Na de lunch komt de heer Lex Niekel ons vertellen (met beelden) over zijn treinreis door Mongolië. Als u mee wilt lunchen, bel mij dan en wacht niet te lang want er kunnen maar 50 mensen in de zaal. De lunch bestaat uit: soep, broodje kroket en broodje ei of kaas, melk of karnemelk.
OOK VOOR KBO LEDEN!

Aanmelden: verplicht vóór 9 oktober bij ondergetekende, telefoonnummer 023-5293159.
Kosten: € 10,– Datum en tijd: woensdag 9 oktober, 13:00 – 16:00 uur
Plaats: ‘De Schakel’, Pijnboomstraat 11, Haarlem-Noord. Dus leden van KBO-PCOB, komt u allen.

Hartelijke groeten, Nel Pool-Verbeek