PCOB nieuwsbrief

Van de (interim) voorzitter.

De winter is alweer bijna voorbij; het is niet echt heel koud geweest. Gelukkig hebben we wel van een paar sneeuwdagen kunnen genieten. Toen ik ons KBO-PCOB maandblad en Aandacht op 31 januari rondbracht, was het bijzonder glad op straat. Maar gelukkig is alles goed gegaan, ik ben niet uitgegleden en kon alles op tijd worden bezorgd. We kunnen niet ontkennen dat de winters van nu bij lange na niet zo streng zijn als de winters van vroeger. Ook deze winter zal er (zeer waarschijnlijk) geen Elfstedentocht geschaatst worden. De periode tussen twee Elfstedentochten is nog nooit zo lang geweest in de lange geschiedenis van deze wereldberoemde schaatstocht in Nederland. En dat terwijl ieder jaar met grote zorgvuldigheid de voorbereidingen voor de Elfstedentocht getroffen worden. Ook dit jaar mocht het niet zo zijn. In de krant stond begin februari: iedereen is er klaar voor, behalve het ijs.
We kijken dan maar vooruit naar het voorjaar. Alhoewel de maand maart nog van alles voor ons in petto kan hebben, getuige onderstaand gedicht van P. de Haas:
Maart
In deze maand, naar een oude sage,
Bevinden zich tien zomerse dagen.
Die redenatie is vrij dom,
En feitelijk slechts een rekensom.
Want één en twintig, welbekend
Is officieel het winter end
Maar d’eerste dagen, menig keer
Verschaffen stralend zonnig weer.
Daarna is het zeer wispelturig:
Een mixtum-neerslag valt gedurig.
Soms wordt de kou weer scherp geslepen:
De wolken drijven rond als schepen.
De zon wel lekker, koud om een hoekje;
Men wordt verkouden als een snoekje.
Men denkt: “nu is de winter henen”,
Daar vallen fikse hagelstenen.
Soms ziet men ’t eerste groen verschijnen:
O! als dit maar niet moet verkwijnen.
Wat voorts de maand van Maart ons biedt,
Dat is het katten-minnelied.

<><><><><>

Belastingaangifte 2018
Ook dit jaar is het weer mogelijk om hulp te krijgen van de Ouderenbond KBO-PCOB bij het invullen van uw belastingaangifte. U kunt daarvoor contact opnemen met de coördinator van onze afdeling de heer Hans van Elk (zie informatie elders in dit blad). Contributie jaar 2019
De plaatselijke PCOB-afdelingen stellen zelf de contributie vast, waarbij wordt gestreefd naar een betaalbaar en bereikbaar lidmaatschap voor iedereen.
De landelijke ledenraad heeft in oktober 2018 besloten dat gestreefd wordt naar harmonisatie van de contributiebijdragen voor KBO en PCOB leden. Daarom is besloten dat de PCOB contributie wordt verlaagd met € 2,50 ten opzichte van 2018. Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot gelijke contributiebedragen voor KBO en PCOB leden. Helaas zijn wij van PCOB nu nog steeds gebonden aan de fors hogere afdracht aan onze landelijke organisatie. Hierdoor is in 2019 de contributie van PCOB-leden hoger dan die van KBO-leden.
De PCOB leden van afdeling Haarlem hebben bij de vorige KBO/PCOB Magazine en Aandacht een acceptgirokaart ontvangen. Heeft u de contributie nog niet overgemaakt? Dan verzoek ik u de contributie (€ 28,50 voor een individueel lid en € 50,– voor een partnerlidmaatschap) z.s.m. over te maken naar: NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB Haarlem, onder vermelding van uw naam en postcode.

<><><><><>

Nadenkertjes:
De vijf populairste taalvoutjes van 2018:
1) De Vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de slagerij afdeling. (Advertentie van een PLUS supermarkt).
2) Aantal deelnemers Avondvierdaagse loopt achteruit.
3) Ik wil graag gebruikmaken van de mogelijkheid om een broertje/zusje te laten maken bij de schoolfotograaf.
4) ‘Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten’
5) Niet goed (sticker op een nietmachine).

Met vriendelijke groet,
Maarten Visser, interim voorzitter & penningmeester
Tel. 023-527 48 04, bereikbaar na 19:30 uur.

<><><><><>

Bijeenkomst in ‘De Schakel’
Verslag van de vorige bijeenkomst. De opkomst was erg goed: we waren met 45 personen. En het was een fijne middag. De Hr. Bras heeft – in het huidige Rembrandtjaar – veel verteld over Rembrandt. En we hebben kunnen kijken naar afbeeldingen van schilderijen en schetstekeningen. Het waren voornamelijk afbeeldingen over Bijbelse figuren.

Thema van de volgende bijeenkomst. Een heel groot probleem onder senioren is ‘vallen’. Daarom krijgt u dan te horen (en te zien!) over valpreventie. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Gastspreker: Cokky Bentsveld
Datum en tijd: woensdag 13 maart, 14:00 – 16:00 uur
Plaats: De Schakel. Pijnboomstraat 17, Haarlem. U komt toch ook?
Hartelijke groet, Nel Pool-Verbeek

<><><><><>

Onze bijzondere jarigen 80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer
1 lid viert zijn 85 ste verjaardag en staat vermeld in de gedrukte versie van dit blad.

Daarnaast zijn er deze maand enkele PCOB leden die een kroonjaar vieren maar waarvan wij geen goed telefoonnummer hebben, zodat wij hen niet kunnen vragen of zij vermeld willen worden in de Aandacht. Indien u wenst dat wij uw kroonjaar alsnog vermelden dan verzoek ik u om contact op te nemen met ons bestuurslid mevrouw Rina de Leeuw–Van Dongen, telnr. 526 28 77.
Wij wensen alle jarigen in maart een fijne verjaardag toe en bovenal een goed nieuw levensjaar. Nieuwe leden Wij heten 1 nieuw lid van harte welkom

Nieuwe leden
Wij heten 1 nieuw lid van harte welkom

Overleden
In de afgelopen periode zijn, voor zover ons bekend, 2 leden
overleden.

<><><><><>