PCOB nieuwsbrief

Door Jan Hoekema
Voorzitter PCOB

Tsja, in welke fase zitten we nu eigenlijk met Corona? Die vraag is onontkoombaar, nu ik dit medio september schrijf. In afwachting van een bewezen werkend vaccin – en dat kan best nog een flinke tijd duren – lijken we in een soort overgangssituatie te verkeren. Er mag en kan best weer veel, maar onder strenge condities.

Niet iedereen houdt zich ook echt aan die condities. Flauwe Grapperhausgrappen maak ik niet, maar als je dagelijks om je heen kijkt zie je heel veel ‘schemer situaties’. Die familieverjaardag met meer dan zes mensen mag niet meer? Maar wel – zij het met mondkapje op – dicht op elkaar in OV en het vliegtuig? Lastig hier de juiste koers uit te zetten, zowel voor het kabinet, de veiligheidsregio’s, de gemeentes, maar ook voor u en mij.

Wel positief vind ik dat die enorme aandacht voor ‘kwetsbare ouderen’ lijkt te verminderen. De meeste actuele besmettingen zijn onder jongeren en vaak redelijk makkelijk te herleiden en te lokaliseren. Ik begrijp ook wel iets van de onrust van ‘de jeugd’ als je die groep al zo mag noemen.

Maar we moeten waakzaam blijven, het is en blijft geen griepje, integendeel. En de verpleeghuizen vormen een categorie van instellingen om echt goed op te letten. Ik heb via een familielid daar wel de nodige ervaring mee inmiddels. En die is gemengd, ondanks alle goede wil en inzet van de staf.

Dus opgelucht de herfst in naar het nieuwe normaal – wat dat ook moge zijn – is er nog lang niet bij. Geen echte tweede golf, maar genoeg verontrustende signalen, het virus is nog niet onder controle.

Voor de leden van de PCOB betekent dat naar alle waarschijnlijkheid een voortgezet aangepast, soms zelfs nogal opgesloten, leven. Gelukkig wel weer kinderen en kleinkinderen op bezoek. Het is geen lockdown meer. Maar wel afzien van activiteiten en het missen van vertrouwde sociale contacten. De samenwerkende ouderenorganisaties – aan de fusie wordt hard gewerkt! – doen wat ze kunnen om u een aangepast programma te bieden. U leest daar meer over in de Aandacht en de digitale nieuwbrieven. En juist nu blijft het belangrijk om naar elkaar om te zien, buren, mensen in de straat, vrienden, familie.

Laat deze tijd ook in dat opzicht bijzonder blijven, dan brengt die ook nog iets goeds tot stand. Omzien naar en geven om elkaar, dat wens ik u toe om te mogen ontvangen en waar mogelijk te mogen geven. En heel praktisch wens ik u ook een goede nazomer en zo’n fraaie Hollandse herfst. Ik spreek u weer als de novemberstormen naderen, als tenminste dat deel van de seizoenen en ons moeilijke klimaat blijft zoals dat was.

De activiteiten
I.v.m. de Coronacrisis zijn alle activiteiten tot nader order afgelast.
Hou de website en / of de AANDACHT in de gaten.