Disclamer

  • Deze website is opgezet en ontworpen in opdracht van het bestuur van de KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort.
  • Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort en webmaster aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.
  • Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van de KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  • Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Inhoud
Hoewel de KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort er naar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan de KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt.

Aansprakelijkeheid
De KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.
De KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. De KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat KBO afdeling Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.