Tafeltje Dekje

Tafeltje Dekje, de maaltijdservice voor ouderen en kwetsbare mensen, is gered.
Welzijnsorganisatie Haarlem Effect neemt de maaltijdservice onder haar hoede. De tachtig vrijwilligers die de maaltijden bezorgen zijn heel gelukkig met deze oplossing.

Jaap Wiersma voert het woord namens de chauffeurs: “Er is de afgelopen tijd heel wat praat-,duw- en trekwerk verricht, maar dat heeft er gelukkig voor gezorgd dat we blijven.”

De organisatie bezorgt maaltijden bij honderden klanten, met name senioren en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Door de service krijgen de klanten niet alleen een goede maaltijd voor een zacht prijsje. Ook maken de chauffeurs een praatje met klanten die vaak nauwelijks de deur uitkomen.
De maaltijdenservice dreigde per 1 januari 2020 te verdwijnen, doordat de Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) het niet meer verantwoord achtte door te gaan met Tafeltje Dekje. Met als reden dat het klantenbestand in tien jaar drastisch is afgenomen.
Vanaf 1 januari neemt Haarlem Effect Tafeltje Dekje over.
Frank en Els van Haarlem Effect zorgen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente Haarlem heeft een geldbedrag toegezegd om de overgang goed te laten verlopen.