Voordelen lidmaatschap

VoordelenInschrijvenWijzigingen doorgevenContactRijbewijs verlengenBelastinghulpComputerhulpEerder verschenen
nieuwsbrieven

KBO-HAARLEM heeft u veel te bieden
solidair, sociaal, financieel en praktisch

KBO-HAARLEM maakt deel uit van de landelijke Unie-KBO.

Alle leden van de KBO hebben de volgende voordelen
KBO-HAARLEM maakt deel uit van de landelijke Unie-KBO.

Alle leden van de KBO hebben de volgende voordelen

 • Korting op de ziektekostenpremie bij het Zilveren Kruis
 • Een uniek speciaal KBO-vergoedingenpakket bij het Zilveren Kruis
 • Lagere kosten voor gas en stroom door inkoop van de Unie-KBO
 • Gratis (juridisch) advies via de Unie-KBO
 • Rijbewijskeuringen tegen gereduceerd tarief
 • Een KBO-tablet met gratis apps
 • Extra aanbiedingen via Nestorvoordeel.nl
 • En raadpleeg vooral alle voordelen voor KBO-leden op de website nestorvoordeel

KBO-HAARLEM is zeer actief en biedt:

 • Lokale belangenbehartiging op het gebied van wonen, hulp, zorg en vervoer (WMO) bij de Gemeente
 • Ondersteuning middels KBO-ouderenadviseurs
 • Hulp bij belastingaangifte
 • Hulp bij problemen met computer of iPad
 • Zinvol vrijwilligerswerk

KBO-HAARLEM organiseert:

 • Dag– en weekreizen met de lokale KBO
 • Samen wandelen, fietsen, bridgen, bingo, klaverjassen, samen uit, samen eten, themamiddagen, etc.
 • Fit blijven door daar gezamenlijk wat aan te doen
 • Ons maandelijkse Praat- & Luistercafé
 • Ideeën opdoen en inbrengen

Andere belangrijke voordelen die het vermelden waard zijn:

 • Landelijke belangenbehartiging m.b.t. wonen – zorg – pensioenen – koopkracht en veiligheid.
 • Lokale belangenbehartiging op gebied van wonen – hulp – zorg en vervoer.
 • De vele activiteiten, wandelen, fietsen, samen uit, samen eten, bridgen etc.
 • Fit blijven door daar gezamenlijk wat aan te doen. (Zijn we mee bezig)
 • De belastinghulpen.
 • De KBO Ouderenadviseurs.
 • De computerhelpers, ook voor IPad.
 • Zinvol vrijwilligerswerk.
 • Ideeën opdoen en inbrengen.

Informatie krijgt u …
10 x per jaar via het landelijk full color magazine KBO-PCOB waarbij ingesloten ons eigen Haarlemse contactblad AANDACHT en via onze website met up-to-date informatie over onderwerpen die voor senioren van belang zijn.

NIETS DOEN IS GEMAKKELIJK, …….. MAAR: LID WORDEN VAN DE KBO MAAKT HET LEVEN NOG GEMAKKELIJKER!


Dit inschrijformulier is alleen van toepassing voor inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Aerdenhout en Bentveld.

Lidmaatschapskosten: € 25.00 p/p p/j.*
Ieder volgend persoon op hetzelfde adres: € 20.00 p/p p/j.*
Gebaseerd op automatische incasso.

*Bij betaling per acceptgiro geldt een toeslag van € 2.— p/p p/j.

Na aanmelding ontvangt u bij het eerstvolgende Magazine van KBO-PCOB / Aandacht een envelop met daarin de volgende formulieren: lidmaatschapskaart ter controle van uw gegevens, het machtigingsformulier en de brief ter inventarisatie van uw interesses.

De door u ingevulde gegevens worden door de ledenadministratie bewaard in het ledenadministratiebestand en zullen niet aan derden worden doorgegeven. Met uitzondering van het bankrekeningnummer. Dit is alléén bij de penningmeester bekend i.v.m. financiële transacties.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Uw E-mail adres zal nooit worden doorgegeven aan derden. Deze zal alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen n.a.v. deze aanmelding en wordt alleen in ons ledenbestand opgenomen als u daar toestemming voor geeft.


Mogen wij uw E-mail adres opnemen in ons ledenbestand? Dit zal enkel worden gebruikt voor het toesturen van informatie vanuit de KBO. U kunt uw E-mail altijd weer later verwijderen indien u dit wenst.Wilt u op de hoogte worden gehouden d.m.v. onze nieuwsbrief? U kunt zich hiervoor altijd afmelden.Vul a.u.b. het antwoord in

8 - 5 =

U ontvangt een kopie van deze inschrijving in uw mailbox. Het kan zijn dat deze bij de ongewenste berichten terecht is gekomen. Hierop kunt u niet reageren deze is voor eigen gebruik. Wilt u contact met ons opnemen kan dat via het contact formulier.

Zijn er wijzigingen welke u wilt doorgeven dan kunt u deze hieronder kenbaar maken:

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Uw E-mail adres zal niet worden doorgegeven aan derden. Deze zal alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen en wordt alleen in ons ledenbestand opgenomen als u daar toestemming voor geeft.

Wat wilt u wijzigen?Mogen wij uw E-mail adres opnemen in ons ledenbestand? Dit zal enkel worden gebruikt voor het toesturen van informatie vanuit de KBO. Dit is niet van toepassing als u zich uitschrijft.
Vul a.u.b. het antwoord in

7 - 4 =

U ontvangt een kopie van van dit bericht in uw mailbox. Het kan zijn dat deze bij de ongewenste berichten terecht is gekomen. Hierop kunt u niet reageren deze is voor eigen gebruik. Wilt u contact met ons opnemen kan dat via het contact

Ik heb een vraag. Met wie moet ik nou contact opnemen?

WILT U EEN WIJZIGING BETREFFENDE HET LIDMAATSCHAP DOORGEVEN GEBRUIK DAN AUB HET FORMULIER WIJZIGINGEN DOORGEVEN
WILT U TELEFONISCH CONTACT MET IEMAND VAN DE KBO?
KLIK DAN HIER VOOR DE TELEFOONNUMMERS

In de het blad van de landelijke KBO-PCOB, ons afdelingsblad “AANDACHT” en deze website proberen wij u te informeren over zaken die voor u als senior van belang zijn.
Al deze werkzaamheden worden in onze afdeling door een grote groep vrijwilligers verricht. Vrijwilligers die hun best doen en aan dat werk veel energie besteden. Dat werk is nooit af, alleen al omdat er in onze samenleving continue zo veel verandert en wij allen te maken hebben met aanpassingen die door politiek, overheid of uitvoerende organen worden opgelegd. Wij proberen actief te blijven in onze informatievoorziening, maar we zijn niet perfect!

We stellen daarom erg veel prijs op uw inbreng, in de vorm van vragen, op- of aanmerkingen, opgedane positieve of negatieve ervaringen, belangrijke informatie die ook voor andere senioren in onze afdeling van belang zijn. Aarzel niet en neem contact met ons op.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Uw E-mail adres zal niet worden doorgegeven aan derden. Deze zal alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen

Vul a.u.b. het antwoord in

6 + 10 =

U ontvangt een kopie van deze inschrijving in uw mailbox. Het kan zijn dat deze bij de ongewenste berichten terecht is gekomen. Hierop kunt u niet reageren deze is voor eigen gebruik. Wilt u contact met ons opnemen kan dat via het contact formulier.

Uw rijbewijs moet elke tien jaar worden vernieuwd, vanaf 75 jaar is deze termijn korter. De overheid heeft namelijk bepaald dat bestuurders vanaf 75 jaar minimaal elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen.
Er zijn een paar spelregels:

 • Regel het op tijd (in verband met wachtlijsten!).
 • U heeft een Eigen Verklaring nodig, u kunt deze kopen bij veel gemeenten, bij een rijschool of via www.cbr.nl (met DigiD).
 • Tot uw 75e is, op het moment dat uw rijbewijs verloopt, een medische keuring niet noodzakelijk. Daarna is een verklaring nodig van een arts (bij voorkeur een andere arts dan uw huisarts).
 • Bent u tussen de 65 tot 70 jaar? Dan is uw rijbewijs geldig tot uw 75e.
 • Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.cbr.nl

KBO lid en verzekerd bij Zilveren Kruis
Maakt u als KBO-lid momenteel gebruik van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en de KBO, inclusief een aanvullende verzekering? Dan krijgt u bij (her)keuring voor uw rijbewijs een vergoeding van 35 euro. Dat is mooi meegenomen!De vergoeding ontvangt u van Zilveren Kruis Achmea. Vraag uw arts om een factuur voor de keuring. Deze kunt u declareren bij Zilveren Kruis Achmea. Voor meer informatie over declareren bij Zilveren Kruis Achmea, klik hier.

In veel gevallen kunt u – bij een aantal geselecteerde artsen en instanties – zo wie zo een korting krijgen op uw U kunt via de lijst die hieronder is gepubliceerd een arts in uw woonplaats of omgeving vinden.

Haarlem:
Diverse locaties.
Aanmeldnummer Regelzorg: 088 23 23 300
Bellen tijdens kantooruren
Meer informatie: www.regelzorg.nl

MEDIPOINT
Goedkope Keuringen
(085) 48 83 616
Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur
Online afspraak en meer informatie: www.goedkopekeuringen.nl

WIJKCENTRUM EUROPAWIJK
Arts: Carlier
Adres: Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
023-5436004

LIFE FIT CENTRUM,
Zeedistelweg 1, 2015 KT Haarlem (langs de Randweg)
Telefoonnummer: 023 – 524 83 69.


Ook dit jaar staan de vrijwilligers weer klaar om u te helpen bij uw belastingaangifte 2018. Deze service is bedoeld voor de leden van KBO-PCOB.
De ouderenbond KBO-PCOB gaat op dezelfde manier te werk als vorig jaar. De service aan u blijft hetzelfde. En uw bijdrage voor de onkosten van de vrijwilliger blijft € 10,– per (gezamenlijke) aangifte.

Er zijn drie veranderingen in de personele bezetting.
De heer Hans Rasch stopt vanwege zijn gezondheid als belastinghelper. Hij is in totaal 13 jaar belastinginvuller geweest. Hiervoor zijn we hem dank verschuldigd. Bovendien moeten we helaas ook afscheid nemen van de heer Loek Bruijn.
Tegelijk zijn wij blij een nieuwe collega te mogen verwelkomen: de heer Gerard Kortekaas komt ons team versterken. Het is van belang dat u de juiste persoon vraagt voor hulp, zodat het aantal hulpvragen min of meer gelijk verdeeld is over de vrijwilligers.

Als u hulp wil hebben, vragen wij u om zich uiterlijk de laatste twee weken van februari aan te melden.
We maken gebruik van de gegevens die de Belastingdienst al van u heeft. Om uw aangifte te kunnen doen en met deze gegevens te werken, moet uw belastinghelper een code gebruiken. Als u vorig jaar door ons geholpen bent, krijgt u de code vanzelf thuis van de Belastingdienst. Bewaar deze zorgvuldig!
Als u zich voor het eerst aanmeldt bij een belastinghelper, vraagt deze een code voor u aan. Ook u ontvangt uw code thuis. Geef uw code altijd door aan uw belastinghelper.

Belastinghelpers en wijkindeling
Het nummer vóór de wijk verwijst naar uw belastinghelper.

Wijkindeling
1 Bloemendaal en Zandvoort
2 Spaarndam
2 Haarlem-Noord, ten Noorden van de Jan Gijzenvaart
3 Haarlem-Noord, ten Zuiden van de Jan Gijzenvaart
5 Haarlem-Oost, tussen Spaarne, Heerensingel, Amsterdamsevaart, Prins Bernhardlaan en Schipholweg
5 Haarlem Parkwijk en Zuiderpolder
1 Haarlem-West, ten Westen van de Randweg
1 Haarlem-Centrum en Leidsebuurt
1 Haarlem Rozenprieel
1 Haarlem Zuid-West
4 Haarlem-Schalkwijk

Belastinghelpers
1. dhr. Hans van Elk 023-524 62 66
2. mw. Annamarie Angenent 023-538 44 67
3. mw. Leida Kramer 023-525 72 64
4. dhr. Harry Heemskerk 023-533 19 92
5. dhr. Gerard Kortekaas 06-193 46 652
mw. Jos van der Linden 023-536 57 37
blijft beschikbaar voor haar huidige cliënten.
dhr. Maarten Visser 023-527 48 04
blijft beschikbaar voor zijn huidige cliënten/PCOB leden in Haarlem.


HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN
Leden van de KBO-Haarlem helpen u graag met het oplossen van problemen, die u met uw computer heeft. Dat kan vrijwel alles zijn, het verhelpen van internet en e-mailproblemen, het installeren van nieuwe randapparatuur (zoals een printer), het downloaden en uitleggen van hulpprogramma’s (bijv. Skype), het instellen van veiligheidsprogramma’s, die u beschermen tegen virussen en dat soort kwaadaardige aanvallen op uw systeem, het regelmatig maken van back-up, zodat u altijd kunt terugvallen op uw belangrijkste gegevens, in geval van een ernstig computerprobleem, waarbij u alles waarvan u geen back-up heeft, kwijt bent, en het laden van foto’s van uw camera naar uw computer en die foto’s dan per e-mail aan anderen sturen.
Deze computerhulp wordt altijd bij u thuis op uw eigen computer verleend.
Wilt u hulp? Dan kunt u contact opnemen met:
Dhr. Ton van der Voort tel: 06-50517299 E-mail: a.voort4410@gmail.com

HULP BIJ HET GEBRUIK VAN UW TABLET
Van heden is er iedere donderdagmiddag weer iPad spreekuur in de Adelbertus kerk hoek Zaanenstraat/Rijksstraatweg.
Tijd van 14.00 tot 16.00 uur.
Naast vragen over de iPad kunnen er ook vragen over andere Tablet’s en Smartphones beantwoord worden.
Algemene vragen over, opleiding, internet, wifi, bluetooth, providers en laptops kunnen ook uitgezocht worden.
Voor KBO leden en parochianen zijn er geen kosten aan verbonden en de koffie staat klaar.
Vooraf aanmelden, waarbij u ook het probleem of uw vraag even vermeldt, is gewenst i.v.m. de indeling. Ton van der Voort iPad coach KBO Haarlem en omstreken tel: 06-50517299
E-mail: a.voort4410@gmail.com
Mocht het spreekuur ‘n keer niet doorgaan dan volgt er een mededeling op de website van de Adelbertusparochie. www.adelbertusparochie.nl


Met enige regelmaat wordt er door ons een nieuwsbrief uitgegeven met berichten welke (nog) niet in de AANDACHT zijn verschenen maar wel uw aandacht verdienen. U kunt zich opgeven voor deze nieuwsbrief aan de rechterzijde van website.

Hieronder de tot nu toe verschenen nieuwsbrieven. (De laatst verschenen brief staat bovenaan)
Klik op de titel voor de complete nieuwsbrief

#28 Daar staan we even bij stil
Samen met u staan we graag even stil bij alle KBO-PCOB leden voor wie de komende dagen minder feestelijk verlopen.

#27 Kerstbijeenkomst en-viering
Op 18 december nodigen wij u allen van harte uit voor onze jaarlijkse kerstbijeenkomst.

#26 Opendag Trefpunt ‘t Trionk
Zij nodigen u uit om onder het genot van een kopje koffie, thee of een kopje soep even langs te komen en u te laten informeren over wat Trefpunt ‘t Trionk u te bieden heeft

#25 Uitnodiging aan alle leden KBO-PCOB
Woensdagmiddag 12 september willen wij een nieuwe start maken om zoveel mogelijk samen te gaan doen. Wij vinden het erg fijn dat de KBO en PCOB hebben besloten om intensief te gaan samenwerken. Het is een vooruitgang om samen op weg te gaan.

#24 Voorjaarsontmoetingsdag
In ons contactblad AANDACHT nr. 226 die u onlangs in uw brievenbus vond, nodigden wij u van harte uit onze “Voorjaarsontmoetingsdag en Ledenvergadering” van woensdag 18 april aanstaande bij te wonen.

#23 Thuis in de toekomst
De markt waaraan ook KBO en PCOB Haarlem e.o. met een gezamenlijke kraam zullen deelnemen.
Datum: Vrijdag 16 maart 2018
Locatie: Winkelcentrum – Schalkwijk
Tijden: van 11:00 uur – 16:00 uur
Dit is een markt waar senioren zich kunnen oriënteren en laten informeren over comfortabel wonen en prettig leven, nu en in de toekomst.

#22 Levenstestament
Op donderdag 22 februari 2018 organiseert de Rabobank Alkmaar e.o. exclusief voor leden van de KBO Noord-Holland een seminar over het levenstestament.

#21 Informatie bijeenkomst gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem en de Ouderenbonden Haarlem nodigen u uit voor een INFORMATIE BIJEENKOMST op dinsdag 6 maart 2018 Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem.

#20 Jaarkalender op onze website
Als regelmatige bezoeker van onze website www.kbohaarlem.nl zult u ongetwijfeld hebben opgemerkt dat onze jaarkalender een nieuw uiterlijk heeft gekregen. Zo niet, dan moet u toch eens een kijkje nemen!

#19 Nieuwe collectieve zorgverzekering
Vanaf januari 2018 kunnen inwoners van Haarlem en Zandvoort met een laag inkomen gebruik maken van een nieuwe collectieve Gemeentelijke zorgpolis.

#18 Bijeenkomst vrijwilligerswerk 55+
De Vrijwilligerscentrale Haarlem en omgeving en de stichting SOB ( Samenwerkende Ouderen Bonden) nodigen u van harte uit voor de Bijeenkomst Vrijwilligerswerk 55+.

# 17 Najaar ontmoetingsdag woensdag 8 november
De KBO-Haarlem bestaat 65 jaar en dat vieren we natuurlijk met u!Het wordt een bijzondere dag. We nodigen u uit om dit feest met elkaar te vieren in de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48

#16 Klik& tik en de DigiD cursussen
In de Aandacht van augustus en onze Nieuwsbrief#12 hebben wij u op de hoogte gebracht om een cursus te volgen in het gebruik van computers om uw digitale vaardigheden te vergroten.

#15 Aow – belasting
De nieuw in te voeren belastingschijven in 2019 baarde ons enige zorgen. Wij AOW ‘ers vallen normaliter in een lager belastingtarief.
Volgens de plannen van de regering die binnenkort eindelijk zal aantreden, zal iedereen in ons land er op vooruit gaan.

#14 Internationale Dag van de Ouderen.
Elk jaar vieren we op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen. Ook dit jaar willen de Samenwerkende Ouderen Bonden aandacht besteden aan deze dag.
Wij nodigen u uit voor een feestelijke bijeenkomst. Zoals altijd zullen onze vrijwilligers klaar staan om u een leuke dag te bezorgen. Mevrouw Mary Veen is op 4 oktober aanwezig als EHBO-er.

#13 Graag geven wij onderstaande informatie aan u door:
Ledenmagazine van KBO-PCOB mag geen “WijSr” heten.
De titel ‘WijSr’ van ons kersverse ledenmagazine is door het mediabedrijf ‘Wij Special Media B.V’. juridisch aangevochten.
Tot onze grote spijt oordeelde de rechter op 30 augustus 2017 na een kort geding in ons nadeel. KBO-PCOB mag de titel niet meer gebruiken. Het verspreiden van het ledenmagazine onder de titel WijSr dient gestaakt te worden.

# 12 Gratis computercursus bibliotheek
De bibliotheek Zuid Kennemerland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen digitaal vaardig worden bij het leren werken met de digitale overheid zodat men mee kan blijven doen in de maatschappij. (De vermelde datum achter bibliotheek Haarlem Oost van dinsdag 14 oktober moet echter dinsdag 10 oktober zijn)

#11 Een nieuwe methode voor aanvragen van een DIGID-code.
Zoals bekend kunnen steeds meer – soms ingewikkelde – websites van de overheid (zowel van het Rijk als van gemeenten), van bedrijven en verzekeringsmaatschappijen uitsluitend nog worden benaderd wanneer u beschikt over een persoonlijke digitale code, de zo genaamde DIGID-inlogcode.

#10 Vernieuwde website
Van groot belang is een duidelijke en informatieve website. Het kost veel moeite om dit goed te doen. Er wordt door ons continu hard aan gewerkt en we waken er voor om de informatie op de website UP-TO-DATE te houden. U begrijpt dat in die zin ons werk nooit echt af is.

#09 Bedevaartreis naar Lourdes
Hebt U er ook wel eens over gedacht om naar Lourdes te gaan?
Maar U weet niet hoe dat het allemaal gaat?
Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al jaren de bedevaartreizen naar Lourdes die aangeboden worden door het Huis van de Pelgrim.

#08 Pas op voor bedrog
Momenteel worden in Nederland pakketjes bezorgd bij mensen die deze pakketjes niet besteld hebben. De vaak platte pakketjes (games) worden ‘gewoon’ door de postbode in de brievenbus gestopt, je kunt ze dus niet weigeren. Op het pakje staat wel jouw adres, maar met een andere naam (van een niet bestaand persoon).

#07 Babbeltruc
Door zowel de politie in Noord–Holland als de KBO–Noord Holland worden we gewaarschuwd voor een nieuwe oplichtingstruc. Bij deze truc worden jassen te koop aangeboden, waarvoor “alleen de BTW betaald moet worden”.

#06 Stop de pensioenafbraak
Via het Internet heeft KBO – Haarlem informatie ontvangen omtrent een nationaal debat “Stop de pensioenafbraak” dat op zaterdag 26 november a.s. in ’s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. Deze “beweging” in gang gezet door diverse pensioenactiegroepen, wordt ondersteund door KBO – Brabant.

#05 Hoelang blijven ons leven de baas
Op woensdagmiddag 16 november 2016 nodigen wij U vanaf 13.30 uur uit voor een bijeenkomst in de ruimte van de Moeder van de Verlosserkerk aan de Professor Eijkmanlaan 48 in Schalkwijk.

#04 Koopkracht en beloftes met verkiezingen in zicht
De nieuwe Nibud-cijfers bevestigen wat veel ouderen al aan den lijve ervaren. Reden voor de ouderenorganisaties om niet mee te juichen met het positief gebrachte Prinsjesdagnieuws. Zo blijkt dat ouderen met een gemiddeld pensioen er onder Rutte-I en -II tot wel 6,7% op achteruit gingen.

#03 Thuis in de toekomst
Misschien woont u zelfstandig en bent u nog geheel tevreden met uw woning. Wellicht kunt u zich nog prima redden, voelt u zich veilig in uw huis en buurt. En dat wilt u zo houden. Maar u beseft dat er een moment kan komen waarop dit verandert. Dat u de inrichting van en regie over uw leven moet aanpassen, u minder mobiel wordt, afhankelijker van anderen.

#02 Vacature ouderenbonden in ROCOV-NH
De consumenteninspraak in het ROCOV-NH is georganiseerd via drie gebiedskamers.
Voor een blijvende betrokkenheid van de KBO bij de advisering over het Openbaar Vervoer in de provincie Noord-Holland is het nodig dat op korte termijn wordt voorzien in de benoeming van één KBO-lid voor de gebiedskamer Haarlem-IJmond.

#01 Ik heb een vraag
Regelmatig wordt er door KBO-leden telefonisch contact met ons gezocht. De vragen gaan over vele verschillende onderwerpen. Omdat zijn naam en telefoonnummer bovenaan staan op de achterzijde van de AANDACHT, heeft onze voorzitter geen rustig moment meer!