Weblinks

KBO
KBO-Noord Holland
UNIE-KBO
GEMEENTEN
Gemeente Haarlem; Gemeentelijk nieuws, producten en diensten, wijkinfo en bouwplannen en -projecten
haarlem.nl
Nieuws vanuit gemeente Bloemendaal
bloemendaal.nl
Nieuws vanuit gemeente Zandvoort
zandvoort.nl
TANDEM MANTELZORG
Mantelzorgers bieden – vaak intensief – zorg en hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Dat gaat meestal vanzelf. Toch komt er heel wat bij kijken als de zorg langdurig en intensief is. Veel mantelzorgers willen dit zo lang ze kunnen en vooral op hun eigen manier, maar zitten soms met vragen of twijfels.
Tandemmantelzorg.nl
HELPEN ZORGEN
Respijtzorg kan vele vormen hebben. Het kan zowel thuis als buitenshuis plaatsvinden. En de zorg kan door vrijwilligers worden gegeven, maar ook door beroepskrachten.
Helpenzorgen.nl
ZOEK ORGANISATIES
die ondersteuning bieden op gebied van zorg, welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.
Socialekaart Haarlem.nl
VRIENDSCHAPPELIJKE HUISBEZOEKEN
In Nederland verlenen wij sociale hulp en noodhulp. Sociale hulp voor die mensen die het meest kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of een sociaal isolement.
Rode kruis.nl
Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, die in haar werk uitgaat van een algemeen-humanistische visie.
Humanitas.nl
Met deze website willen wij u een beeld geven van het werk van de Regio Haarlem van de Nationale Vereniging De Zonnebloem.
Zonnebloem regio Haarlem
WELZIJN
Welkom op mijn website. Ik ben Steffie en ik leg moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, hoe je gezonde keuzes maakt en wat het ondersteuningsplan is. Veel plezier!
Steffie.nl
Op Haarlemontmoet.nl kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen initiatieven starten die ontmoeten als doel hebben. Iedereen kan reageren, een idee ten uitvoer brengen en zijn of haar inzet aanbieden in de vorm van inspiratie, kennis en kunde of menskracht.
Haarlem Ontmoet.nl
Als oudere of wanneer u bijvoorbeeld zorgt voor uw oudere vader, buurvrouw, oma, vraagt u zich misschien af hoe u iets kunt regelen. Door de brij van regelgeving en instanties weten veel ouderen en hun familie en vrijwilligers niet meer waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen met klachten en voor hulp. 
Ouderenombudsman.nl
Het goede doel voor ouderen
Ouderenfonds.nl
Haarlem Effect is een welzijnsorganisatie in Haarlem. We beheren verschillende buurthuizen en peuterspeelzalen en werken nauw samen met andere instanties om buurtbewoners zich veilig en op hun gemak te laten voelen. Buurtbewoners worden zoveel mogelijk aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk. We bieden jong en oud uitdagende vrijetijdsbesteding en een inspirerende plek waar ze anderen kunnen ontmoeten. Op die manier zorgen we voor een positieve geestkracht in de buurt.
Haarlem effect.nl
DOCK versterkt het zelforganiserend vermogen van mensen. Zij spreekt mensen aan op hun eigen kracht. Het doel is dat mensen kunnen stijgen op de sociale ladder en dat mensen hun zelfredzaamheid kunnen behouden of weer terugveroveren. 
DOCK Haarlem.nl
Wie op zoek gaat naar zorg of ondersteuning, kan verdwalen in het grote aanbod. Om u te helpen is de site Regelhulp ontwikkeld. Actuele informatie over zaken als welzijn, zorg en sociale zekerheid. Plus de gegevens van de instanties die u kunnen helpen.
Regelhulp richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Regelhulp gaat niet uit van bepaalde aandoeningen, zoals artrose, diabetes, reuma of kanker, maar van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of het uithoudingsvermogen.
ZOEKEN op Regelhulp kunt u op drie manieren zoeken naar informatie en oplossingen. Zo kunt u kiezen voor ‘Mijn situatie’ om uw hulpvraag duidelijk te krijgen aan de hand van vragen. Via ‘Informatie’ krijgt u onderwerpen te zien over een beperking, gebeurtenis of levensfase. Via ‘Direct regelen’ kunt u een gesprek of een voorziening regelen bij uw gemeente.
Regelhulp.nl
DIENSTEN
De buurtmarktplaats van Haarlem. Op hun website vindt u een actueel overzicht van vraag en aanbod van diensten.
BUUV.nu
Wat doe je met een stoel waarvan de poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weg gooien? Mooi niet! 
REPAIR CAFE.nl
OPENBAAR VERVOER
Alles wat u wilt weten over de OV-Chipkaart
OV-Chipkaart
COMPUTERHULP
Seniorweb, de computerhulp voor u ook bij u aan huis.
www.seniorweb.nl