Sociale wijkteams

Waar kunt u terecht wanneer u hulp of ondersteuning nodig heeft?
Een aantal organisaties en instellingen staan tot uw beschikking om vast te stellen welke hulp of ondersteuning het beste past bij uw leefsituatie. Op de eerste plaats kunnen onze ouderenadviseurs van KBO-Haarlem u behulpzaam zijn. Zie onze gedetailleerde  informatie op deze website onder het hoofdstukje KBO-Ouderenadviseurs.

 • KBO ouderenadviseurs van KBO-Haarlem. De vrijwilligers van onze afdeling zijn opgeleid en gecertificeerd voor het verlenen van hulp aan mensen die advies en ondersteuning zoeken op het gebied van zorg. Dat kan betrekking hebben op de huishouding, aanpassing van de woning, het aanvragen van hulpmiddelen en andere steun.
 • Uw huisarts. Het spreekt vanzelf dat u ook advies en raad kunt inwinnen bij uw huisarts. Hij/zij kan u bij voorbeeld in contact brengen met een wijkverpleegkundige.
 • De Wijkverpleegkundige. Tenslotte zijn ook de wijkverpleegkundigen – zoals die van Zorgbalans, Flexicura en anderen in onze regio – de aangewezen deskundigen om u te helpen als het gaat om uw persoonlijke verzorging of verpleging.

Ook de gemeente kan u verder helpen.

 • Sociaal Wijkteams. De gemeente Haarlem heeft in de stad een achttal Sociaal wijkteam-kantoren geopend, waarmee u contact kunt opnemen om te informeren naar de door u gewenste hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, thuishulp, zorg, verzorging, vervoer, financiën, hulpmiddelen etc.
 • Vanaf 1 maart 2017 heeft elk sociaal wijkteam zijn eigen spreekuren. Inwoners kunnen dan in hun eigen wijk terecht voor allerhande vragen over wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën. In de bijlage vind je de spreekuren en locaties per sociaal wijkteam.
 • Daarnaast zijn de sociaal wijkteams vanaf 1 maart 2017 ook telefonisch bereikbaar, via de volgende telefoonnummers:
 • Schalkwijk-1 (Boerhaave-Meerwijk)…..023-5430991
 • Schalkwijk-2 (Europawijk-Molenwijk)..023-5430992
 • Oost-1 (Slachthuisbuurt etc.)…………….023-5430993
 • Oost-2 (Parkwijk-Zuiderpolder)………….023-5430994
 • Noord-1 (Noord-Noord)…………….….……023-5430995
 • Noord-2 (Noord-Zuid)…………………….… 023-5430996
 • Centrum……………………………………….…….023-5430997
 • Zuidwest…………………………………….…..….023-5430998
 • Zandvoort…………………………………….….…023-5740450
 • Alle informatie over de SOCIAAL WIJKTEAMS kantoren is te vinden op de website sociaalwijkteamhaarlem.nl