KBO Ouderenadviseur

Afbeeldingsresultaat voor ouderen adviseurHet is alweer een paar jaar geleden dat wij u opmerkzaam maakten op onze KBO-Ouderenadviseurs. Een ouderenadviseur die u kan helpen bij vragen over wonen, welzijn en zorg. Want met het ouder worden kunnen we min of meer hulpbehoevend geraken. Wat zou een ouderenadviseur kunnen doen? Dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Soms lijkt het wel eenvoudig.

Een ouderenadviseur kan dan bij U langskomen om samen met u te zoeken naar waar de schoen wringt. De hulpvraag kan dan helderder worden. Daar zijn  een aantal gesprekken voor nodig. Er zijn echter ook oplossingen mogelijk waarbij de hulp van de gemeente geboden is. Die juiste hulp van de gemeente kunnen we dan samen met u zorgvuldig en duidelijk formuleren en aanvragen. De gemeente zal dan bij u langskomen voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Op uw wens zal onze ouderenadviseur daarbij aanwezig zijn. Zodra het voor de gemeente duidelijk is welke hulp u nodig heeft, zal zij met een voorstel voor zorg op maat komen. Want ieder mens is uniek. Vaak spelen meerdere factoren een rol. Door de inactiviteit kunt u lichamelijke problemen krijgen of nog verder in een isolement komen. En zo zijn er nog vele factoren die een rol kunnen spelen .Het kan echter ook zo zijn dat u uzelf niet meer goed kan verzorgen. Dan is er hulp van buiten nodig, mogelijk een wijkverpleegkundige, thuiszorg of een (tijdelijke) opname. De huisarts speelt hierin dan een centrale rol. Wat de vraag ook is, u kunt een beroep doen op onze Ouderenadviseurs.

Training Ouderen Adviseurs

KBO-Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die senioren helpen om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan advies geven over de mogelijkheden die er zijn om een hulpvraag op te lossen, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente. Deze service biedt de KBO aan haar leden en potentiële leden aan. Het gaat vooral om het helder krijgen van de hulpvraag en om een overzicht te bieden van de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een ouderenadviseur ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het WMO loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Van een KBO-ouderenadviseur vragen wij dat hij/zij geïnteresseerd en sociaal vaardig is, kan luisteren, doorvragen en samenvatten om de vraag achter de vraag helder te krijgen. Hij/zij kan zich inleven in het probleem van de hulpvrager.

Taken van de KBO-ouderenadviseur:

 • Vraagverheldering
 • Geven van informatie, voorlichting, en advies
 • Bieden van individuele ondersteuning
 • Doorverwijzen
 • Uitzoeken welke hulp beschikbaar is
 • Informatie verstrekken, zodat er een antwoord op de vraag gevonden wordt
 • Ondersteuning bij zogenaamde ‘keukentafel gesprekken’
 • Behouden van de eigen regie

Voor vragen die betrekking hebben op:

 • Zorgverlening
 • Verkrijgen van hulpmiddelen
 • Wonen en woningaanpassingen
 • Financiële regelingen en andere tegemoetkomingen
 • Administratieve zaken
 • Aangepast vervoer
 • Vrijwilligershulp
 • Activiteiten en cursussen

De  ouderenadviseur kan  –  indien  nodig  –  uitgenodigd  worden  voor  een gesprek. De ouderenadviseur werkt onafhankelijk en vertrouwelijk.

Hoe vraagt u hulp aan van een KBO-ouderenadviseur? Dat  is  erg  eenvoudig.  U  belt  met  de  contactpersoon ouderenadvisering, Iet Woerde, tel: 023 – 5331680