WMO

Wie kan er rekenen op hulp of ondersteuning.
De ondersteuning die staan beschreven in de WMO, worden door de gemeente waarin men woonachtig is ten uitvoer gebracht. De gemeente gaat daarbij uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Wie – na onderzoek – echt hulp en ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op maatwerk dat is afgestemd op de individuele situatie van de hulpvrager.  aanvrager.

 

Om welke hulp of ondersteuning gaat het bij voorbeeld.

 • De gemeente ondersteunt mensen met een beperking om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
 • Hulp bij wassen, strijken, koken.
 • Het GRATIS uitlenen van een (al dan niet aangepaste) rolstoel.
 • Door begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer.
 • Huishoudelijke hulp. (hier is sterk op bezuinigd).
 • Noodzakelijke hulpmiddelen.(bij voorbeeld een traplift / scootmobiel).
 • NB*: Voor de eventueel aan u uit te lenen hulpmiddelen moet u een EIGEN BIJDRAGE betalen, die door het CAK (Centraal Administratie Kantoor – een afdeling van de Belasting) wordt vastgesteld. Het CAK baseert zich daarbij op uw leeftijd, uw inkomen en uw vermogen (spaargelden enz.), zoals door u twee jaar geleden in uw belastingaangifte werd vermeld. U ontvangt elke vier weken een CAK factuur, dus 13 x per jaar.

Keukentafelgesprek.

 • Samen met de hulpvrager zal het WMO-team van de gemeente tijdens een keukentafelgesprek vaststellen welke hulp noodzakelijk is. U kunt zich tijdens dat gesprek laten assisteren door een u bekende mantelzorger, een onafhankelijke KBO Ouderenadviseur van KBO-Haarlem of een onafhankelijke cliëntondersteuner van een Sociaal wijkteam in uw gemeente.

Waar kunnen inwoners terecht met hun hulpvraag?

 • Een aantal organisaties en instellingen staan tot uw beschikking om vast te stellen welke hulp of ondersteuning het beste past bij uw leefsituatie. Op de eerste plaats kunnen onze aouderenadviseurs van KBO-Haarlem u behulpzaam zijn.
 • De kantoren van de SOCIAAL WIJKTEAMS van de gemeente Haarlem en Zandvoort. (Zie de informatie over de locaties van deze ze Sociaal Wijkteams op deze website).

Waar vind u informatie over het gemeentelijke WMO-Team?

 • Voor specifieke vragen over de Wmo-maatwerkvoorzieningen (bijv. Huishoudelijke ondersteuning, scootmobiel, traplift, Wmo taxi of een douchestoel) kunnen mensen terecht bij het gemeentelijke website WMO-LOKET of op hun telefoonnummer 023 511 4368.