Clientondersteuner

KBO-Cliëntondersteuning is onafhankelijke hulp, een service van de KBO aan leden en niet-leden. Centraal staan het helder krijgen van de hulpvraag en een overzicht bieden van mogelijkheden voor oplossingen. Voor de gewenste onafhankelijke ondersteuning kan onze cliëntondersteuner aanwezig zijn bij keukentafelgesprekken, zodat een hulpvrager steun heeft vóór, tijdens en na een gesprek. Soms kan onze cliëntondersteuner meegaan naar het WMO-loket of een andere instantie.
KBO-Cliëntondersteuners zijn getrainde vrijwilligers die senioren helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Hulpvragen hebben betrekking op problemen die zich voordoen bij het ouder worden. Veelal betreft het vragen over wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en/of ondersteuning. Een cliëntondersteuner kan steun bieden, advies en informatie geven over mogelijke oplossingen, omdat hij of zij de weg en het aanbod kent in uw gemeente.
Mede door de inzet van onze cliëntondersteuners kunnen hulp vragende senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen, langer participeren in hun sociale omgeving en de regie in eigen handen houden.
Samengevat biedt KBO-Cliëntondersteuning:onafhankelijke hulp;

  • heldere formulering van hulpvragen;
  • duidelijke informatie, voorlichting en advies;
  • de inzet van eventuele individuele steun;
  • betrouwbare doorverwijzingen, wegwijs sociale kaart;
  • inzicht in beschikbare hulp en hulpmiddelen;
  • duidelijke beantwoording van gestelde hulpvragen;
  • ondersteuning bij keukentafelgesprekken en bezoeken.

Het aanvragen van hulp van een KBO-cliëntondersteuner.
Hiervoor belt u onze ervaren contactpersoon cliëntondersteuning van KBO-Haarlem:
Mw. Karin Kerckhoffs, tel 023-5420698
Na een kort gesprek zet zij een cliëntondersteuner in die het best bij de hulpvraag past.