Bestuur

KBO-PCOB is een vereniging. De Algemene ledenvergadering is het belangrijkste orgaan met alle bevoegdheden, die niet door de wet aan andere organen zijn toebedeeld.

De Algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en de termijn kan worden verlengd.

Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Enkele contactpersonen van commissies zijn gastlid.

Het Algemeen Bestuur telt de leden van het Dagelijks Bestuur en een aantal (6) bestuursleden, die elk een speciale commissie vertegenwoordigen, zoals commissie welzijn, communicatie en PR, reizen, evenementen, ledenadministratie en tweede secretariaat en tweede penningmeesterschap.

Het bestuur vergadert minimaal tien keer per jaar; zo veel mogelijk op eerste dinsdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode. Een vast agendapunt is altijd “Uit de commissies”, waar elke commissie aan de orde komt met zijn wederwaardigheden.

–> Invulling van het bestuur