Het bestuur van de KBO Haarlem

Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester die op het geld past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en andere administratieve werkzaamheden. Een bestuur geeft leiding aan de vereniging en is zeker niet ondergeschikt aan de algemene ledenvergadering zoals nog wel eens gedacht wordt. De algemene ledenvergadering zou immers het hoogste orgaan zijn binnen de vereniging, maar dat is toch echt een misvatting. Binnen de vereniging is er sprake van verdeling van bevoegdheden tussen bestuur en de algemene ledenvergadering. De wet legt daarvoor een basis en daarvan kan slechts worden afgeweken (via de statuten) voor zover dat uit de wet blijkt. Ieder orgaan, zowel bestuur als algemene vergadering, heeft eigen taken die door de wet als basis is gegeven en via statuten. Niets hoogste of laagste orgaan, maar gewoon twee organen met ieder eigen bevoegdheden.

afbeeldingen: pixabay.com/CCO