Zorg en Welzijn

KBO CliëntondersteunersSociaal wijkteamWMOVervoerVeiligheid

KBO-Cliëntondersteuning is onafhankelijke hulp, een service van de KBO aan leden en niet-leden. Centraal staan het helder krijgen van de hulpvraag en een overzicht bieden van mogelijkheden voor oplossingen. Voor de gewenste onafhankelijke ondersteuning kan onze cliëntondersteuner aanwezig zijn bij keukentafelgesprekken, zodat een hulpvrager steun heeft vóór, tijdens en na een gesprek. Soms kan onze cliëntondersteuner meegaan naar het WMO-loket of een andere instantie.

KBO-Cliëntondersteuners zijn getrainde vrijwilligers die senioren helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Hulpvragen hebben betrekking op problemen die zich voordoen bij het ouder worden. Veelal betreft het vragen over wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en/of ondersteuning. Een cliëntondersteuner kan steun bieden, advies en informatie geven over mogelijke oplossingen, omdat hij of zij de weg en het aanbod kent in uw gemeente.

Mede door de inzet van onze cliëntondersteuners kunnen hulp vragende senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen, langer participeren in hun sociale omgeving en de regie in eigen handen houden.

Samengevat biedt KBO-Cliëntondersteuning:

  • onafhankelijke hulp;
  • heldere formulering van hulpvragen;
  • duidelijke informatie, voorlichting en advies;
  • de inzet van eventuele individuele steun;
  • betrouwbare doorverwijzingen, wegwijs sociale kaart;
  • inzicht in beschikbare hulp en hulpmiddelen;
  • duidelijke beantwoording van gestelde hulpvragen;
  • ondersteuning bij keukentafelgesprekken en bezoeken.

Het aanvragen van hulp van een KBO-cliëntondersteuner.
Hiervoor belt u onze ervaren contactpersoon cliëntondersteuning van KBO-Haarlem: mevrouw Iet Woerde, tel: 023-533 16 80.
Na een kort gesprek zet zij een cliëntondersteuner in die het best bij de hulpvraag past.

Sociaal Wijkteam Haarlem en Zandvoort – dichterbij dan u denkt.
Heeft u behoefte aan ondersteuning: het Sociaal Wijkteam is er voor u! Kom langs bij onze inloopspreekuren in Haarlem of Zandvoort, bel of mail ons.

Wat doet een Sociaal Wijkteam
Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij langdurige werkloosheid.

Het Sociaal Wijkteam denkt met u mee als u vragen hebt over wonen, of als u zich eenzaam voelt, of te vaak verveelt, of als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig hebt, en ook bij een moeizame relatie met familie of buren. U krijgt een steuntje in de rug. Ook kunt u met het Sociaal Wijkteam kijken of familie, vrienden of buren u kunnen helpen. Voor uw vragen over opvoeden of opgroeien, werkt het Sociaal Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

—> Meer informatie over het sociaal wijkteam

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

—> Meer informatie over de WMO

Kunt u niet (meer) zelf autorijden of zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening als u geen hulp of ondersteuning kunt vinden in uw eigen familie- of kennissenkring, via BUUV of vrijwilligersorganisaties. Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo melding doen of bellen met de afdeling Wmo via 023 511 4368. Heeft u spoedeisende hulp nodig geeft u dit dan duidelijk aan.

—> Meer informatie over vervoersvoorzieningen

ZOEFZOEF uw rit van deur tot deur.

U kunt gebruik maken van Zoefzoef, plezierig vervoer van deur tot deur. Zoefzoef rijdt voor iedereen en speciaal voor  mensen die minder mobiel zijn. Wanneer ander vervoer geen geen oplossing is. Voor wie graag zelfstandig wil zijn. Ook draagt u bij aan schoon vervoer. De Zoefzoef rijdt vooralsnog in stadsdelen Schalkwijk en Haarle Zuidwest en zal bij succes uitbreiden naar alle stadsdelen.

Rijdt u met ons mee?
Zoefzoef is een kleine elektrische shuttle voor vier personen met een gemakkelijke instap. Een boodschappentas,  rolstoel of rollator kan mee.

—> Meer hierover en hoe Zoefzoef werkt leest u hier

Een onbestemd of onveilig gevoel. Het overkomt iedereen weleens. Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van vrijheid. Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. KBO-PCOB zet zich speciaal in voor de veiligheid van ouderen. We willen voorkomen dat zij zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten voelen. De focus op veiligheid mag niet ten koste mag gaan van de vrijheid van mensen. Wij streven ernaar reële risico’s te benoemen zonder deze uit te vergroten.

—> Meer informatie over veiligheid