Zorg en Welzijn

KBO OuderenadviseurSociaal wijkteamWMOVervoerVeiligheid

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente.

Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht te bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

Samengevat biedt vrijwillige ouderenadvisering:
Onafhankelijke cliëntondersteuning, betrokkenheid en distantie

Taken van de KBO-ouderenadviseur:

 • Vraagverheldering
 • Geven van informatie, voorlichting, en advies
 • Bieden van individuele ondersteuning
 • Doorverwijzen
 • Uitzoeken welke hulp beschikbaar is
 • Informatie verstrekken, zodat er een antwoord op de vraag gevonden wordt
 • Ondersteuning bij zogenaamde ‘keukentafel gesprekken’
 • Behouden van de eigen regie

Voor vragen die betrekking hebben op:

 • Zorgverlening
 • Verkrijgen van hulpmiddelen
 • Wonen en woningaanpassingen
 • Financiële regelingen en andere tegemoetkomingen
 • Administratieve zaken
 • Aangepast vervoer
 • Vrijwilligershulp
 • Activiteiten en cursussen

De ouderenadviseur kan – indien nodig – uitgenodigd worden voor een gesprek. De ouderenadviseur werkt onafhankelijk en vertrouwelijk.

Hoe vraagt u hulp aan van een KBO-ouderenadviseur? Dat is erg eenvoudig. U belt met de contactpersoon ouderenadvisering, Iet Woerde, tel: 023 – 5331680

Sociaal Wijkteam Haarlem en Zandvoort – dichterbij dan u denkt.
Heeft u behoefte aan ondersteuning: het Sociaal Wijkteam is er voor u! Kom langs bij onze inloopspreekuren in Haarlem of Zandvoort, bel of mail ons.

Wat doet een Sociaal Wijkteam
Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij langdurige werkloosheid.

Het Sociaal Wijkteam denkt met u mee als u vragen hebt over wonen, of als u zich eenzaam voelt, of te vaak verveelt, of als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig hebt, en ook bij een moeizame relatie met familie of buren. U krijgt een steuntje in de rug. Ook kunt u met het Sociaal Wijkteam kijken of familie, vrienden of buren u kunnen helpen. Voor uw vragen over opvoeden of opgroeien, werkt het Sociaal Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

—> Meer informatie over het sociaal wijkteam

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

—> Meer informatie over de WMO

Kunt u niet (meer) zelf autorijden of zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening als u geen hulp of ondersteuning kunt vinden in uw eigen familie- of kennissenkring, via BUUV of vrijwilligersorganisaties. Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo melding doen of bellen met de afdeling Wmo via 023 511 4368. Heeft u spoedeisende hulp nodig geeft u dit dan duidelijk aan.

—> Meer informatie over vervoersvoorzieningen

Een onbestemd of onveilig gevoel. Het overkomt iedereen weleens. Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van vrijheid. Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. KBO-PCOB zet zich speciaal in voor de veiligheid van ouderen. We willen voorkomen dat zij zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten voelen. De focus op veiligheid mag niet ten koste mag gaan van de vrijheid van mensen. Wij streven ernaar reële risico’s te benoemen zonder deze uit te vergroten.

—> Meer informatie over veiligheid