KBO nieuws

Ik heb een vraag: wie kan me helpen?”

door Herman Broek

Regelmatig bellen KBO-leden ons met bovenstaande vraag. Of vragen over andere onderwerpen. Omdat zijn naam en telefoonnummer bovenaan stonden op de achterzijde van de AANDACHT heeft onze voorzitter het hier soms heel erg druk mee! Op de meeste vragen waarvoor hij gebeld wordt heeft hij zelf geen antwoord en moet hij bellers doorverwijzen naar andere vrijwillige KBO-medewerk(st)ers of externe instanties.

Daarom verzoeken we u om in het vervolg vóór u ons wilt bellen eerst even te kijken op de telefoonlijst die u met ingang van deze uitgave op de achterzijde van elke AANDACHT zult aantreffen. De telefoonlijst bevat een groot aantal onderwerpen, die op alfabetische volgorde staan vermeld. Vindt u daar niet het onderwerp waarover u iets wil vragen, stuur dan een briefje naar onze secretaris. Zie voor het adres de binnenzijde van de voorkaft.

Bent u in het bezit van een computer, tablet of iPad, lees dan vóór u ons gaat bellen zorgvuldig de informatie onder het hoofdje contact op onze website www.kbohaarlem.nl

De hierboven genoemde telefoonlijst vindt u namelijk ook op deze website. Vindt u in de lijst daar niet het onderwerp van uw vraag, scrol dan even naar beneden op de contact-bladzijde en maak dan gebruik van het vragenformulier dat u daar aantreft. Op vragen die ons via dit formulier digitaal gesteld worden, krijgt u zo snel mogelijk antwoord van ons.

Help ons de communicatie binnen KBO-Haarlem te verbeteren. Stuur ons uw e-mailadres, te richten aan:
nancy-kboleden@outlook.com

U ontvangt dan ook onze nuttige digitale NIEUWSBRIEVEN.

Uw e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt om contact met u op te nemen voor het toesturen van informatie vanuit KBO-Haarlem.

 
Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen

De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen besloten.

“We bundelen onze krachten, in het belang van de Nederlandse ouderen”, zo stellen de beide voorzitters. De verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste stap is het samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één  gezamenlijk bureau waarin de collectieve belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan. Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten. Hannah Bovenkerk, bestuursvoorzitter PCOB: “Onze verenigingen vullen elkaar in veel opzichten aan. We vinden elkaar in de kernwaarden die we beide uitdragen, zoals het omzien naar elkaar en het opkomen voor ouderen.”
Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie KBO: “Het samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op weg naar één krachtige organisatie. Samen staan we nog sterker in de belangenbehartiging voor senioren, en dat is hard nodig in deze tijd.”
 
Vijf speerpunten
De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereniging KBO PCOB is het samengaan van de landelijke bureaus die nu nog in Zwolle en ’s-Hertogenbosch gevestigd zijn. Het nieuwe bureau gaat straks onder één naam de belangen van ouderen behartigen. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke debat. De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor het beleid van de komende jaren opgesteld: langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
 
Eigenheid blijft
Stip aan de horizon is beide verenigingen samen laten gaan in één vereniging. Bij dit proces staat zorgvuldigheid voorop. Hannah Bovenkerk: “De kracht van onze verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze leden. We werken samen vanuit wat ons bindt en met erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Steeds meer organisaties richten zich op ouderen, maar juist onze verenigingsstructuur maakt ons uniek.” Wil van der Kruijs beaamt dit: “De lokale afdelingen zijn daarin belangrijk. De landelijke belangen- en serviceorganisatie richten we nu gezamenlijk in, om te komen tot één effectieve en geïntegreerde werkorganisatie, in het belang van al onze leden.”
 
Dringende vraag vanuit onze ledenadministratie
De afgelopen periode heeft menig KBO-lid uit onze regio gereageerd op ons verzoek het e-mailadres door te geven ter aanvulling van ons adressenbestand. Hiervoor uiteraard onze hartelijke dank. Degenen die nog geen e-mailadres hebben opgegeven kunnen dit alsnog sturen. Ik beloof u dat wij er in de toekomst alleen een ‘nuttig’ gebruik van zullen maken.Leuk dat menigeen de gelegenheid aangreep om mij succes te wensen met mijn nieuwe werkzaamheden als ledenadministrateur. Inmiddels heb ik ontdekt hoe veelomvattend dit werk is, dat zo vele jaren uitmuntend werd uitgevoerd door Toos van Gendt. Een van mijn taken is zorgen voor voldoende bezorgers om Nestor en Aandacht rond te brengen. De afgelopen periode zijn wij geconfronteerd met een aantal langdurige ziektegevallen onder onze bezorgers. Verder heeft een aantal bezorgers aangegeven niet langer de bladen te kunnen rondbrengen. Daarom wil ik een dringend beroep op u doen om u aan te melden als bezorger. Over de grootte van een door u te lopen wijk kunnen we altijd praten. U weet het: vele handen maken licht werk.  En wat dacht u van de mogelijkheid om met zijn tweeën een wijk te lopen, 10 keer per jaar samen of misschien om en om?Omdat we niet voor alle wijken reservebezorgers hebben, zoeken we ook voor deze groep  dringend aanvulling, want zoals boven al vermeld: onze vaste bezorgers kunnen ziek worden of laten we het gezellig houden  op vakantie gaan.Mag ik van u horen?
Vriendelijke groet,Nancy van Kampen, ledenadministratie.